Samenwerkingen tussen steden & gemeenten en fietskoeriers


Verschillende steden en gemeenten werken alsmaar meer samen met fietskoerierdiensten. De steden/gemeenten zien het voordeel in van deze samenwerking. Fietskoeriers zijn goed voor het milieu, verminderen het aantal leveringen met vervuilende busjes in de binnenstad, en ze hebben geen nood aan parkeerplaatsen. We geven enkele voorbeelden van interessante vormen van samenwerking tussen steden & gemeenten en fietskoeriers.

Omschrijving

Wevelgem
Uit een enquête bleek dat heel wat marktbezoekers met de wagen komen en ongeveer 25% daarvan op minder dan 10 straten woont van de markt. Tijdens de markt wordt parkeerruimte ingenomen door de marktkramen, waardoor nog minder parking ter beschikking is. De gemeente Wevelgem merkte op dat vooral oudere bewoners moeite hadden om te voet of met de fiets hun zware boodschappen thuis te krijgen. Tevens wou men het aantal autoverplaatsingen op marktdagen verminderen en de benodigde parkeerplaatsen doen dalen. Hiervoor schreef men een bestek uit die naast het aanbieden van fietskoerierdiensten op marktdagen ook klusjesdiensten kon leveren voor Wevelgem, Gulllegem en Moorsele (looptijd 2017-2019).

Mechelen
In het kader van het Europese Cyclelogistics Ahead project bestudeerde de stad Mechelen mogelijkheden van een duurzamere en efficiëntere stadsbevoorrading door gebruik van de fiets. De focus lag op:

 • ondersteuning en professionalisering van bestaande en nieuwe fietskoerierdiensten;
 • bewustwording creëren bij handelaar en eindconsument rond duurzame fietslogistiek;
 • testprojecten opzetten rond duurzame bevoorrading met focus op de fiets.

Vanuit dit project werden de Ecokoeriers opgericht in Mechelen (Initiatiefnemer iv-ent). De stad Mechelen ondersteunde dit specifieke project door een communicatiecampagne te lanceren. De handelaars die leverden met de fietskoeriers hadden nood aan meer visibiliteit. Zo werd een folder/poster/webpagina gemaakt voor de handelaars.

Gent

De stad wilde haar eigen logistieke stromen verduurzamen en tevens een voorbeeldfunctie invullen. Men werkt o.a. met de vzw Gent Levert aan het innoveren en verduurzamen van leveringen in de stad. Men wil ook duurzame logistiek en leveringen in het eigen beleid verankeren. Via een openbare aanbesteding werd een oproep gedaan voor het verzorgen van fietskoerierleveringen voor de stad en haar stadsdiensten. Men mikt hier vnl. op het verduurzamen van het interne transport tussen stadsdiensten, catering leveringen, leveringen aan stembureaus,…. Maar ook het verhuizen van documenten zoals oude kaarten of het leveringen van documenten of drukwerk valt onder de samenwerking.

Antwerpen

Als volgende stad om naar uit te breiden had Cargo Velo voor de stad Antwerpen gekozen. Hierbij konden zij via het stadsproject Slim naar Antwerpen meteen rekenen op visibiliteit en een resultaat gebonden subsidie. Slim naar Antwerpen(SNA) is het mobiliteitsproject van de Stad Antwerpen om de congestie aan te pakken in de regio (cfr Oosterweelverbinding). De stad werkt echter niet samen voor haar eigen stadsdiensten met een fietskoerier. De samenwerking is beperkt tussen SNA en Cargo Velo. Zo krijgt Cargo Velo visibiliteit op de website van SNA, en staan zij op de marktplaats van SNA.

Deinze

Met het oog op het verduurzamen van de briefwisseling van de Stad Deinze werd geopteerd om samen te werken met Via Vélo, de fietskoerierdienst. Initieel (2017) bracht Via vélo de post naar BPOST kantoor, vanaf 2019 wordt de post rechtstreeks naar Easypost (postverdeling) gebracht. De samenwerking met ViaVélo werd gefaseerd uitgebreid voor volgende zaken:

 • 2 x per week gebeurt een fietstransport tussen de beide bibliotheken van Deinze (bibliotheek in centrum Deinze en bibliotheek in deelgemeente Landegem). Het is namelijk mogelijk materiaal op te vragen van de andere bibliotheeklocatie. Op dinsdag en vrijdag brengt de fietskoerier het materiaal van de ene bib naar de andere.
 • Dagelijks gebeurt een fietstransport tussen 2 stadssites om documenten en werkmiddelen uit te wisselen
 • Op afroep worden bepaalde bewonersbrieven via de fietskoerier verdeeld.
Fietskoerier Mechelen

Betrokken partijen

Wevelgem

De gemeente Wevelgem nam het initiatief met het uitschrijven van een bestek naar aanleiding van de bevraging bij de marktbezoekers en de bewoners. Naast het verlagen van de parkeerdruk, het aanbieden van een dienst voor de marktbezoekers (vnl. senioren) wou de gemeente ook jobs creëren op een sociaal verantwoorde manier. VZW effect is een onderneming in de lokale diensteneconomie (LDE). Door werk op maat, een toegankelijk dienstenaanbod vanuit lokale noden en maatschappelijk verantwoord ondernemen, beogen zij een win-win-effect.

Mechelen

Dienst Mobiliteit en Dienst Marketing & Communicatie gingen in gesprek met de handelaars en zij merkten dat handelaars vooral nood hadden aan meer visibiliteit. De fietskoerierdiensten en de betrokken handelaars

Gent

De stad (dienst aankoop en logistiek ) schreef het bestek uit in 2016. Sinds 1016 loopt er een raamcontract tussen Cargo Velo en de Stad Gent. Dit is echter geen exclusief contract, stadsdiensten worden niet verplicht via hen leveringen te bestellen of uit te sturen. Ook via de VZW Gent Levert wordt veel draagkracht gecreëerd. Zowel de Stad als Cargo Velo (raad van bestuur) ondersteunen het project Gent Levert. Gent Levert wil innovatieve concepten voor het leveren en ophalen van goeden in de binnenstad van Gent stimuleren. De uitwerking van het concept is tweeledig, namelijk op basis van pilootprojecten én afstemming en conceptontwikkeling op niveau van een overlegplatform. Cargo Velo is deel van de Raad van Bestuur van de VZW.

Antwerpen

Cargo Velo en Slim naar Antwerpen richten zich op bedrijven en werkgevers in Antwerpen. SNA ondersteunt projecten en initiatieven die de logistieke stromen en de werknemer-verplaatsingen verduurzamen.

Deinze

Het stadsbestuur nam het initiatief. Dankzij een zeer positieve ervaring met de fietskoerierdienst en de vlotte communicatie werd de levering via fietskoerier stelselmatig uitgebreid.

Evaluatie

Wevelgem

Zowel Wevelgem, Gullegem als Moorsele hebben iedere week een markt. In Moorsele was de fietskoerier geen succes en daar werden de fietskoeriers dan ook stopgezet. In de andere gemeenten bleken de fietskoeriers wel een succes en tot op heden zijn zij actief. Sinds april 2019 telt men gemiddeld 9 leveringen per dag in Wevelgem en 6 leveringen per dag in Gullegem. Er wordt gekeken om het bestek te verlengen na 2019. De dienst lokale economie Wevelgem berekende dat indien de stad zelf zou moeten voorzien in het uitvoeren van alle diensten (incl. klusjes, reinigen verkeersborden, fietskoerier,…) dit veel meer kosten in vergelijking met het uitbesteden aan VZW effect.

Mechelen

Er werd geen kwantitatieve evaluatie uitgevoerd. Uit gesprekken met de handelaars bleek echter dat de campagne zeer positief werd onthaald. Enkele handelaars rapporteerden meer bestellingen dankzij de campagne en samenwerking met de fietskoeriers.

Gent

Het blijkt dat niet iedere medewerker of stadsdienst op de hoogte is van het raamcontract aangezien Cargo Velo regelmatig nog vragen voor leveringen krijgt buiten het raamcontract. Verder verloopt de samenwerking zeer vlot. Door de samenwerking met de stad krijgt Cargo Velo een zekere visibiliteit in het straatbeeld; wat indirect extra werk stimuleert. Daarnaast heeft de invoering van het circulatieplan een positief effect op de bestellingen bij de koerierdiensten. De huidige opdracht loopt tot eind 2019. In 2020 wordt een nieuw bestek uitgeschreven waarvoor Cargo Velo zal op inschrijven als 1 van de kandidaten.

Antwerpen

De stad zelf werkt nog niet samen voor zijn interne diensten met een fietskoerier. De ondersteuning gebeurt via het Slim naar Antwerpen project. Cargo Velo hoopt dat hun activiteiten de komende jaren zullen groeien in Antwerpen.

Deinze

De samenwerking verloopt heel positief met aandacht voor communicatie en flexibiliteit.

Investering

Wevelgem 2017 – 2019

 • Binnen het leasecontract werd een uurtarief vastgelegd van +- 20 euro/uur.
  Mocht de stad de diensten intern willen uitwerken en aanbieden zouden deze kosten veel hoger liggen. Op jaarbasis bedraagt dit project (fietskoeriers maar ook klusjesdiensten VZW Effect) ongeveer 24.000 euro. Deze prijs dekt alle kosten (o.a. ook leasingkost voor bakfiets).
 • Financiële partners:
  Het project wordt volledig gefinancierd door de gemeente. De LDE-onderneming (vzw Effect) krijgt wel extra financiële ondersteuning van de Vlaamse/Federale overheid.

Mechelen 

 • Totaal budget: € 5000 voor de communicatiecampagne
 • De stad ontving binnen het Europese Cyclelogistics Ahead project €138 292 over 3 jaar.

Gent

 • Door de volumes en garantie op bestellingen van de Stad Gent kan de fietskoerier aan een voordeliger tarief werken. De betaling is per levering.

Deinze

 • Het uurtarief is vastgelegd in offerte. Het normale uurtarief van Via vélo is 6 euro (excl. BTW) voor zone 1 Centrum Deinze. Deze kostprijs loopt op naarmate de afstand of het gewicht/grootte van het pakket toeneemt.

Antwerpen

 • De stad Antwerpen geeft een subsidie voor duurzame initiatieven via Slim Naar Antwerpen. Deze subsidie is resultaat-gebonden (per levering) met een maximum van 10.000 euro.
 • De leverancier is verplicht deze subsidie door te rekenen naar de eindklant en aldus zijn diensten aan een verminderd tarief aan te bieden (dit betekent dat ongeveer 5% van de kostprijs van de levering wordt gedragen door de subsidie).

Initiatiefnemers

 • Zie betrokken partijen per gemeente

Contact

Wevelgem

 • Robbe Deflo, stafmedewerker lokale economie · Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Wonen
 • 056 433 568
 • Robbe.Deflo@wevelgem.be
 • info@wevelgem.be of lokale.economie@wevelgem.be

Mechelen

Gent

Cargo Velo

 • Sander vandenberghe
 • 0498694776
 • info@cargovelo.be

Stad Gent

 • Daisy Schellinck, Overheidsopdrachten – Aankoper dienst Aankoop en Logistiek Stad Gent – Duurzame voeding – Meubilair
 • 092665537

Antwerpen

Cargo Velo

 • Sander vandenberghe
 • 0498694776
 • info@cargovelo.be

Deinze

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Uitnodiging: Lerend netwerk fietslogistiek op 11/10

Praktijk

Fietsbruggen en fietstunnels in Deinze – Buyssebrug, fietstunnel Karmstraat

Praktijk

De Brielpoortbrug – fiets- en voetgangersbrug in het centrum van Deinze