Strak Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube Search

Renovatie Varensbrug met veilig en comfortabel fietspad


Samenvatting

Het project betreft de aanleg van een comfortabel en veilig afgescheiden fiets- en voetgangerspad op de Varensbrug over de (Gentse) Ringvaart. De voornaamste doelgroep zijn de inwoners van Merelbeke en Melle die de brug gebruiken om bvb. met de fiets naar school of werk te gaan aan de overzijde van de Vaart.

Projectomschrijving

De Varensbrug is één van de vele bruggen over de Gentse Ringvaart. Ze ligt op de Gontrode Heirweg, een gemeenteweg die de grens vormt tussen de gemeenten Melle en  Merelbeke en ook een stukje in Gent doorloopt. De weg en de brug worden intensief gebruikt, bijvoorbeeld om het werk, de school, het (bus)station of een andere bestemming aan de overzijde van de Ringvaart te bereiken. Het oversteken van de brug was vroeger niet aantrekkelijk voor fietsers. Ze moesten de brug (met een snelheidsregime van 70km/u) delen met het autoverkeer of het verhoogde voetpad gebruiken om de brug over te steken. Daarom werd een project opgestart om de brug uit te breiden met een volledig afgescheiden, comfortabel fiets- en voetpad, in beide rijrichtingen. Het snelheidsregime werd tevens verlaagd tot 50km/u.

Aan beide zijden werd de brug uitgebreid met een stevige staalstructuur, die in de plaats kwam van het oude voetpad. De nieuwe structuur, waarbinnen het fiets- en voetpad loopt, neemt deels de ruimte in van het vroegere voetpad en hangt ook deels over de brugrand. Het fiets- en voetpad is volledig afgescheiden van het autoverkeer met vangrails. Aan de brugrand is er eveneens een solide en voldoende hoge vangrail. Voor de bedekking van het fiets- en voetpad werd een voor fietsers uiterst comfortabele granulaat-toplaag met een slim draineersysteem gebruikt. Het water loopt weg tussen de aluminium profielen die de toplaag vasthouden, waardoor er nooit plassen staan. De vernieuwde brug oogt elegant omwille van de licht uitziende structuren.

Betrokken partijen

Voorafgaand aan de herinrichting van de brug kwam een samenwerkings- en financieringsovereenkomst tot stand tussen de projectleider Waterwegen en Zeekanaal NV en de twee direct betrokken gemeenten: Melle en Merelbeke. De uitvoering werd toegewezen aan Hye, waarbij de onderaannemer BRS instond voor de brugbedekking.

Initiatiefnemers

 • Coördinatie: Waterwegen en Zeekanaal NV
 • Projectcoördinator: ir. Sandrien Paeleman

Evaluatie

Het project verhoogt in belangrijke mate het comfort en de veiligheid van de fietsers (en voetgangers) die de brug gebruiken. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over het kwantitatieve effect van het project op het gebruik van de fiets op de Gontrode Heirweg, maar er is duidelijk een kwaliteitsslag gemaakt.

Naast de verbetering van de infrastructuur is ook de reductie van de toegelaten snelheid (70 naar 50 km/u) een belangrijke maatregel. De drie betrokken gemeenten zijn gestart met de herinrichting van de Gontrode Heirweg.  Dit is een opportuniteit om ook de wegen van en naar de brug te herbekijken vanuit het standpunt van de fietser. Aan de noordkant van de brug is er nu slechts een fietssuggestiestrook voor de fietsers die de brug afrijden. De fietsers die van de brug komen moeten met andere woorden de gewone weg op. Wie vanuit het noorden de brug op fietst gebruikt ook de gewone weg om de brug te bereiken. Er is hier ook geen fietssuggestiestrook. Aan de zuidkant van de brug is er daarentegen in beide rijrichtingen aansluiting op een bestaand aanliggend fietspad.

Een moeilijkheid bij gemeenschappelijke projecten met diverse overheidspartijen is het harmoniseren van de vaak verschillende interne procedures en het afstemmen van kredieten. Bij de heraanleg van de Gontrode Heirweg worden naast de bestaande partners ook het Vlaams Gewest en de Provincie betrokken (als subsidiërende overheden).

Investering

 • Jaar van uitvoering: 2011-2012
 • Het project kostte uiteindelijk € 625.740,59 (excl. BTW).
  Bij de start was het op € 450.000 geraamd. Naast de aannemer en onderaannemer werkten zowel medewerkers van W&Z en beide gemeenten op het project.
 • Indeling budget:
  • Waterwegen en Zeekanaal NV: 50%
  • Melle: 25%
   Opmerking: de gemeente Melle bekwam een provinciale subsidie
  • Merelbeke: 25%

Contact

Locatie

Merelbeke

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Kustroute is eerste van nieuwe reeks Vlaamse icoonfietsroutes

Nieuws

22% van de Gentse invalswegen heeft geen fietspad: veel ruimte voor verbetering