Ping if you care! Participatief onderzoeksproject levert kaart op met fietsknelpunten (Brussel)


Ping if you care! is een innovatief onderzoeksproject van Mobiel 21 en Bike Citizens in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is om met de hulp van de Brusselse fietsers een gedetailleerde fietskaart met de belangrijkste knelpunten op te maken. Met de verzamelde data kan het Brussels gewest de onveilige situaties voor fietsers detecteren en het fietsbeleid bijsturen. Het ultieme doel is een evidence-based fietsbeleid dat resulteert in meer gebruik van de fiets en minder ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn in het Brussels gewest.

Fietsen zit in de lift in Brussel. In 2016 waren er dubbel zoveel fietsers als in 2010 (Brussels Fietsobservatorium). Verkeersonveiligheid blijft echter een belangrijke reden om niet te fietsen in Brussel. Net als het aantal fietsers zit het aantal fietsongevallen in een stijgende lijn (Vias institute, 2018). Daarom startte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorig jaar met de campagne Ping if you care! Het is een participatief onderzoeksproject waaraan Brusselse fietsers konden meewerken. Het doel is om gegevens over onveilige situaties voor fietsers in het Brussels gewest te verzamelen en te visualiseren en het beleid erop aan te passen

De testcase liep van juni 2017 tot eind januari 2018. Tot de doelgroep van het onderzoek behoorden alle fietsers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: inwoners van het gewest, maar ook pendelaars en occasionele bezoekers. Pendelaars en bezoekers hebben immers andere noden dan inwoners van het gewest. Dankzij Ping if you care! kregen Brusselse fietsers de kans om rechtstreeks aan de beleidsmakers te laten weten welke punten op hun routes gevaarlijk zijn of door hen als gevaarlijk worden ervaren.

Mobiel 21 en Bike Citizens ontwikkelden de zogenaamde Ping-knop. Door een druk op de Ping-knop, bevestigd aan het stuur van de fiets, wordt een punt op een kaart vastgepind. Dat gebeurt via een bluetooth signaal naar de app van Bike Citizens op de smartphone van de fietser. Achteraf kan de fietser via de app aanduiden wat er precies gevaarlijk was aan het fietsen op die locatie. Dat door het type van het probleem in een lijst van categorieën verder te specifiëren. Naast de informatie die voortkomt uit het pingen van gevaarlijke locaties, wordt via de app ook informatie verworven over routes, snelheid, vertragingen, omrijfactoren, … van de gebruikers.

Ping @Bike Citizens

Initiatiefnemers

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Kabinet Staatssecretaris Bianca Debaets
  • Mobiel 21
  • Bike Citizens

Contact

Elke Franchois

Betrokken partijen

Op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben Mobiel 21 en Bike Citizens de zogenaamde Ping-knop ontwikkeld.

Evaluatie

Tijdens de testcase in Brussel registreerden zich 1.435 fietsers via de Ping-website. 769 ping-knoppen werden verdeeld en 577 deelnemers maakten een account aan voor de Bike Citizens-app. Het project leverde 39.887 pings op, waarvan 58% een categorie kreeg toegewezen.

Het onderzoek focuste op vier onderzoeksvragen: Wat maakt fietsen in Brussel onveilig volgens Brusselse fietsers? Wat zijn onveilige hotspots voor fietsers in Brussel? Zijn verschillende doelgroepen gevoelig voor verschillende problemen m.b.t. fietsveiligheid? Hoe varieert het onveiligheidsgevoel bij fietsen in Brussel in functie van tijdstip?

Wat betreft de onveilig hotspots onderzocht Mobiel 21 wat die plaatsen onveilig maakt voor fietsers. De analyse van de onveilige locaties gebeurt telkens op straatniveau. Per straat bekeken de onderzoekers zowel het aantal pings als het aantal deelnemers dat die locatie aanduidde. Zo werd er bijvoorbeeld op de Saincteletteplaats vaak gepingd binnen de categorie ‘Ontwerp en Infrastructuur’. De meeste pings kregen er de subcategorie ‘Geen of onduidelijke fietsinfrastructuur’ (63% van de pings), en ‘Te groot kruispunt/verwarrende situatie’ (37% van de pings).

De knelpunten die uit de testcase naar boven kwamen, bevestigen van onderuit, door de fietsers zelf, grotendeels wat al gekend was. Het onderzoek prioriteerde de knelpunten en resulteerde in een gedetailleerde fietskaart van Brussel. Het leidde tot een reeks aanbevelingen om de knelpunten aan te pakken. Met een aantal ervan ging het gewest al aan de slag. Het volledige eindrapport van het onderzoek kan je raadplegen op de Ping-projectpage van Mobiel 21.

Het innovatieve Ping-project in Brussel krijgt veel bijval in binnen- en buitenland en vraagt om herhaling en verderzetting. Het gebruik van feedback van inwoners, crowdsourcing in combinatie met het verzamelen van data, maakt dat evidence-based beleid voeren in het Brussels gewest mogelijk is.

Investering

2017 – 2018

  • Totale kost: 120 000 EUR

Dit vind je zeker ook interessant

Bij 46 % van de dodelijke verkeersongevallen in West- Vlaanderen in 2020 was een fietser betrokken

Nieuws

17.06.2021 // Webinar “relancemiddelen in het fietsbeleid voor lokale besturen”

Rapport

Rapport Workshops ‘Fietsen in 2040’