Nieuwe webtool geeft steden advies op maat voor het stimuleren van wandelen en fietsen


De gratis webtool PedBikePlanner (www.pedbikeplanner.eu) reikt aan mobiliteitsprofessionals van Europese steden een database aan van maatregelen om wandelen en fietsen in hun stad te stimuleren zonder veiligheid in gedrang te brengen. Steden ontvangen advies op maat door het invullen van enkele kenmerken van de stad zoals het aantal inwoners, het aantal jongeren, de modal split, … De variabelen van 1170 steden – waaronder ook een aantal Belgische steden – zijn reeds opgenomen in de website op basis van Eurostat data.

Projectomschrijving

De webtool maakt aan de hand van specifieke kenmerken van een stad een afweging welke mogelijke maatregelen het meeste potentieel hebben om fietsen en wandelen te stimuleren in die stad. Elke maatregel bestaat uit een korte beschrijving en de te verwachte effecten op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en maatschappelijke veiligheid, aangevuld met praktische voorbeelden en richtlijnen voor implementatie en eventueel verwijzingen naar documenten en handleidingen.

Door de aanpak op maat kan gericht advies gegeven worden per stad en verhoogt de projectslaagkans. Bepaalde maatregelen zullen effectiever zijn voor steden met specifieke kenmerken dan voor andere steden. Zo ontvangen steden met een ongunstige ongevalshistoriek maatregelen voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Steden met een lage dichtheid krijgen dan weer aanbevelingen rond verdichting. En steden met een hoge criminaliteit worden bijvoorbeeld aangeraden om in te zetten op veilige fietsparkings en sociale veiligheid.

Graag een volledig overzicht van alle mogelijke maatregelen? Dat kan! Ook zoeken naar een specifiek type van maatregel is mogelijk. De tool heeft namelijk een functionaliteit om een quick search te doen naar bepaalde types van maatregelen, bv. low-cost maatregelen of maatregelen die wandelen/fietsen stimuleren én tegelijk de verkeersveiligheid verbeteren.

Initiatiefnemers

 • SWOV (NL)
 • Vias institute (BE)
 • Polis (BE)
 • Technische Universiteit van Dresden (DE)
 • TØI (NO)

Contact

Tim De Ceunynck

 

Webtool

www.pedbikeplanner.eu

Betrokken partijen

Voor de ontwikkeling van deze website sloegen het Nederlandse SWOV, het Belgische Vias institute en Polis, de Technische Universiteit van Dresden en het Noorse TØI de handen in elkaar. Deze interactieve tool kadert binnen het ISAAC-project. Uit deze samenwerking ontstond een databank van meer dan 50 factsheets van mogelijke maatregelen om fietsen en wandelen te stimuleren. Het ISAAC-project wil namelijk evidence-based aanbevelingen geven aan steden en gemeenten om hen te ondersteunen in de ambitie om een modal shift te realiseren van autogebruik naar actieve modi zoals wandelen en fietsen.

Voor de realisatie werd vertrokken vanuit de huidige kennis en rapporten van de eigen partners en derden om meteen een ruim aanbod te kunnen aanbieden. Er is een mix van kleinschalige en grotere projecten zodat er voor elke stad interessante maatregelen beschikbaar zijn.

Evaluatie

 • In de toekomst komen er bevragingen bij Europese steden om de tool te beoordelen.
 • Binnen het ISAAC-project vond er ook een grootschalige online enquête plaats in negen Europese steden waaronder Luik en Gent. Deze bevraging ging over de motivaties en (gepercipieerde) barrières om meer te wandelen, te fietsen of gebruik te maken van elektrische voortbewegingstoestellen (zoals bv. de elektrische step).

  Fietsveiligheid blijft het grootste obstakel om meer mensen op de fiets te krijgen. Bekijk het volledige rapport.

Investering

 • De PedBikePlanner webtool werd ontwikkeld met de financiering van CEDR, de Europese koepelorganisatie van wegbeheerders.
 • Jaar van realisatie: 2018.
  Lancering op 22 november 2018 op de Polis Conferentie in Manchester.

Dit vind je zeker ook interessant

Cahier

Cahier nr.6: Beloonsystemen om meer mensen op de fiets te krijgen

Praktijk

Fietsschool biedt volwassenen de kans om te leren fietsen (Leuven)