Munkendoornstraat in Kortrijk: van een proefproject naar een definitieve beveiliging van een potentiële fietsroute


De Munkendoornstraat vormt een deel van een fietsroute tussen (Moeskroen) Rollegem en Kortrijk en is gesitueerd tussen 2 fietswegen. Een traktorsluis werd bij wijze van proef ingevoerd om het verkeer te verminderen. Na een proefperiode werd besloten om de situatie permanent te maken, mits een aantal aanpassingen. De evaluatie werd onderbouwd door tellingen en door middel van een bewonersbrief gecommuniceerd met de bevolking. Er was (en is) protest bij bewoners van een parallelle straat, maar het stadsbestuur voelde zich gesteund door de tellingen. Bij de evaluatie werd ook voorgesteld om maatregelen te nemen in de Walleweg die eveneens deel uitmaakt van een fietsroute tussen Bellegem en Kortrijk.

Goede ‘Fix the Mix’-praktijk

Hoewel het een beetje atypisch is qua locatie (buiten de bebouwde kom), zorgt de knip voor een veiligere een aangename fietsroute in gemengd verkeer, tussen twee fietswegen in.

Projectomschrijving

De Munkendoornstraat situeert zich tussen het Bruiningpad en het Tramstatiepad, beiden fietswegen die Rollegem met Kortrijk verbinden. De hoeveelheid verkeer en de gereden snelheid in Munkendoorstraat maakten dat fietsers zich niet veilig voelden en hierdoor deze route onderbenut werd. De stad koos voor een proefopstelling die na 6 maanden werd geëvalueerd. De keuze voor een traktorsluis was om de impact op de landbouwverkeer te beperken, maar wel het autoverkeer weg te houden. Sommige auto’s weken uit naar parallelle straten. Eén van die straten (Walleweg) is ook een deel van een fietsroute (tussen Bellegem en Kortrijk) waardoor de stad ook hier het autoverkeer wilde verminderen door een knip.  Hiervoor bestond echter geen draagvlak. Daarom werd beslist om te investeren in snelheidsremmende maatregelen. Een autobestuurder die via de Munkendoornstraat en Walleweg richting Bellegem rijdt, moet nu 5 drempels over rijden. De stad wil met deze drempels de aantrekkelijkheid van de autoverbinding verminderen én de menging van fietsers met het verkeer op deze landelijke fietsroute veiliger later verlopen. De maatregelen werden recent uitgevoerd maar nog niet geëvalueerd.  

Initiatiefnemers

Stad Kortrijk, dienst Mobiliteit 

Contact

Jeroen Vanhoorne

Locatie

Kortrijk

Betrokken partijen

Het initiatief kwam van de Stad Kortrijk in uitvoering van het Fietsactieplan en naar aanleiding van klachten van fietsers. Bewoners werden vooraf geïnformeerd tijdens een bewonersvergadering. De evaluatie werd door middel van een bewonersbrief gecommuniceerd. In deze brief werd ook uitgelegd wat de aangewezen routes met de auto zijn. Protest was er vooraf van bewoners van straten waar een toename werd verwacht. Ook na de evaluatie bleef dit protest, maar de toename was volgens de stad te beperkt om niet door te gaan met het project. De bewoners én gebruikers van Munkendoornstraat zijn tevreden over de ingreep. 

Evaluatie

De traktorsluis zorgde voor een daling van 17,2 % van het gemotoriseerd verkeer in Munkendoornstraat  (in niet-geknipt deel, hier werden nadien nog snelheidsremmende maatregelen genomen).  Snelheden werden ook gemeten. Op basis van partiële metingen bleek het aantal fietsers toegenomen te zijn.  De voor- en nametingen van het aantal fietsers waren echter niet betrouwbaar genoeg om harde conclusies te trekken. Metingen in parallelle straten brachten aan het licht dat een deel van de oorspronkelijke verkeerstroom zich verspreide over 2 assen. Eén van beide assen is ook een fietsverbinding tussen Bellegem en Kortrijk (en bovendien schoolroute). Daarom stelde de stad voor om hier een knip in te voeren. Dit kon echter niet rekenen op voldoende maatschappelijk draagvlak waardoor de stad uiteindelijk besliste om dit niet te doen.   

Investering

2017 -2018 

​Totale budget (traktorsluis + verkeersplateau + drempels) : € 77.689,27

Dit vind je zeker ook interessant

Document

Een evaluatiekader voor tijdelijke verkeersmaatregelen

Nieuws

Webinar “Evalueer je tijdelijke fietsinfrastructuur”

Praktijk

Kortrijk maakt plan: Weg uit de crisis (COVID-19)