Groen licht enkel voor voetgangers en fietsers (Sint-Niklaas)


Aan de kruising van de Uilenstraat en Godsschalkstraat met de N451 (voorrangsweg) heeft de stad Sint-Niklaas fietsverkeerslichten geplaatst. Vanop de zijstraten kunnen fietsers met een drukknop groen licht aanvragen. Op de hoofdweg plaatste de stad verkeerslichten die bij druk op de knop het verkeer op de N451 een rood signaal geven. Op de zijstraten is echter voor het gemotoriseerd verkeer geen verkeerslicht voorzien. Het gaat dus niet om een volwaardige lichtenregeling voor alle verkeer, enkel fietsers en voetgangers kunnen groen aanvragen. Voor het gemotoriseerd verkeer geldt verder de voorrangsregeling.

De verkeerslichten bevinden zich op het kruispunt van de N451 met de Godsschalkstraat en de Uilenstraat, tussen de kern van Sint-Niklaas en Nieuwkerken-Waas. Op deze weg geldt een maximum toegelaten snelheid van 70 km/u. Op de N451 bevinden zich ook twee scholen waar een zone 30 is ingesteld. De reële snelheid van het gemotoriseerde verkeer ligt echter vaak hoger, waardoor oversteken gevaarlijk is. De verkeerslichten werden op 1 september 2014 in werking gesteld en zijn tot op heden in gebruik.

Bredere waaier van fietsmaatregelen

De plaatsing van de verkeerslichten kadert in een bredere waaier van fietsmaatregelen. Zo paste de stad ook de belijning aanop de N451, zodat de rijstroken optisch versmald zijn en de bufferafstand ten opzichte van het gemarkeerde fietspad verhoogd werden. Dichter tegen de Singel van Sint-Niklaas werden aanliggend verhoogde fietspaden aangelegd aan beide zijden van de N451. Dat ging gepaard met het opheffen van parkeerplaatsen langs de N451. Ten slotte biedt de stad een buurtparking aan op het parkeerterrein van een lokale supermarkt.

Met deze maatregel wordt met nadruk een veiligheidsmaatregel voor de fietser en voetganger genomen. Zij moeten namelijk nu niet meer oversteken in de hiaten tussen snel rijdende voertuigen. Het dwarsend verkeer komt volledig tot stilstand om de oversteekbeweging veilig te laten verlopen.

De voorbeeldfunctie van een dergelijke maatregel is hoog en kan ook in andere verkeerssituaties een grote meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld bij beperkt eenrichtingsverkeer waarbij fietsers in de tegenrichting mogen rijden en daarbij op kruispunten met belangrijke hoofdstromen terecht kan een fietslicht met drukknop uitkomst bieden.

Sint-Niklaas fietsverkeerslichten

Initiatiefnemers

  • Stad Sint-Niklaas

Contact

Jurgen Goeminne

  • jurgen.goeminne@sint-niklaas.be
  • 03/778.32.52

Locatie

Kruising van de Uilenstraat en Godsschalkstraat met de N451 (Sint-Niklaas)

Betrokken partijen

Nadat er op het kruispunt enkele jaren voor de plaatsing een dodelijk ongeval plaatsvond, heeft de dorpsraad van Nieuwkerken-Waas aan het gemeentebestuur gevraagd om het kruispunt te beveiligen. De mobiliteitsdienst en de politie gingen met deze vraag aan de slag en kwamen in dialoog met de dorpsraad met de beschreven oplossing.

Evaluatie

Na de plaatsing heeft de stad de wachttijd na de knopdruk verkort op basis van meldingen van de gebruikers. Wel was er een gewenningstijd nodig voor automobilisten die uit de zijstraten komen. Voor hen is de situatie atypisch: ze mogen immers, los van de lichtenregeling, verder volgens de voorrangsregeling invoegen op de N451.

Verder monitort Sint-Niklaas de ongevallencijfers in het algemeen en specifiek op deze locatie. Het verhogen van de verkeersveiligheid is in de stad Sint-Niklaas immers als doelstelling opgenomen in het mobiliteitsplan en het zonaal veiligheidsplan van de politie.

Investering

Ingebruikname in 2014 na een proces van 1,5 jaar

  • Plaatsing verkeerslichten: 27 000 EUR
  • Budget plaatsing lichten: dienst Mobiliteit

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Webinar ‘Veiligheid en fietscomfort aan verkeerslichten’

Magazine

Lees ons magazine Sterk Fietsbeleid van juni 2020

De Fietsmaat

De Fietsmaat: fietscomfort aan verkeerslichten