Fietsvriendelijke tractorsluizen (Zaventem)


Het project, een zogenaamde ‘tractorsluis’, situeert zich op de landelijke weg ‘Zeven Tommen’ in Zaventem.  Doel van dit project en toekomstige, soortgelijke projecten in Zaventem is om gekende sluipwegen effectief af te raden voor automobilisten, maar de infrastructuur wel toegankelijk te maken voor fietsers en landbouwvoertuigen. Op het gebied van fietsbeleid zorgt het ontwerp voor een autoluw en comfortabel fietspad.

Het ontwerp bestaat uit een verhoging in beton in het midden van de betreffende weg. De weg bestaat uit twee betonbanen met in het midden een groenstrook. De verhoging maakt het voor de meeste personenwagens moeilijk tot onmogelijk zonder schade verder te rijden op de weg. Ze kunnen ook het obstakel niet passeren via één van de betonbanen: daartoe zijn wegversmallende betonblokken aan de wegranden voorzien. Landbouwvoertuigen met voldoende hoogte (+ 15 cm tussen weg en onderkant voertuig) kunnen probleemloos passeren.

Fietsers kunnen probleemloos de betonbanen gebruiken en beschikken bovendien over een ‘vergevingsgezinde berm’ voor het geval ze van de baan af raken. Zo’n berm is stevig en ligt idealiter op dezelfde hoogte als de rijbaan, waardoor de fietser niet in de velden terecht komt bij het uitwijken of slippen. In de afbeelding hiernaast vind je de afmetingen van tractorsluis tussen de Sterrebeekstraat en Kennedylaan terug. Opgelet: een deel van de constructie zit 0,5 m ondergronds.

Verder is een belangrijk element de aanwezigheid van een vooraankondiging (op 50 m voor de locatie van de sluis), om te vermijden dat auto’s tot de tractorsluis rijden om daar te constateren dat ze moeten draaien, hetgeen moeilijk is. Daarnaast zijn op de locatie zelf reflecterende materialen voorzien om zowel automobilisten als fietsers bij donker weer te waarschuwen. (Afmetingen, zie fiche).

Een overdraagbaar concept

Het betreft een relatief goedkope constructie die effectief een fietsroute aantrekkelijker kan maken, ook al is de oorspronkelijke doelstelling eerder het vermijden van sluipverkeer.

Het effect van dit ontwerp kan zeker verbeterd worden middels een vooraankondiging op langere afstand, waardoor automobilisten de betreffende weg niet inrijden. Zo wordt frustratie vermeden bij automobilisten, waardoor ook het draagvlak voor de ingreep kan verhogen.

Initiatiefnemers

  • Gemeente Zaventem

Contact

Dieter Loddewykx

Locatie

Zeven Tommen, Zaventem, tussen de Sint-Martinusweg en het kerkhof van Nossegem

Betrokken partijen

Het gaat om een volledig gemeentelijk project.

Evaluatie

Het project is positief geëvalueerd. Ondanks het feit dat bepaalde personenvoertuigen blijkbaar zonder problemen de sluis kunnen passeren, is er een zichtbare vermindering van het sluipverkeer, waardoor de route aantrekkelijker wordt voor fietsers. Het project is daarom uitgebreid naar een aantal nieuwe locaties. Er zijn daarbij tien extra sluizen aangekocht. De volgende zes plaatsen zijn al geselecteerd:

  • Oudergemselaan nabij grens Moorsel
  • Oudergemselaan nabij Fokkersdreef
  • Perkstraat, nabij Museumlaan, bijna aan grondgebied Tervuren
  • Zeven Tommen, tussen de Sint-Martinusweg en de Zeven Tommen (dit is middenin de spoorwegbochten naar de luchthaven van spoorlijn 36 Leuven-Brussel
  • Zaventemsebaan, nabij de aansluiting met de Hector Henneaulaan.
  • Tussen enerzijds de Elie Aubinaustraat en Lange Wagenstraat en anderzijds de Zaventemsebaan.

Investering

2015 – 2016

  • Kostprijs tien extra sluizen: 28 000 EUR

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

21.04.2022 // Webinar “Verkeersveiligheidscultuur voor fietsers”

Praktijk

Fietsbiebs: goedkoop kinderfietsen lenen

Praktijk

Zonhoven zet Vlaamse subsidies in voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes