Aparte groenfase voor fietsers aan kruispunt (Turnhout)


In het kader van het SAVE-charter nam de stad Turnhout in januari 2018 de lichtenregeling op het kruispunt van De Merodelei met de Onze-Lieve-Vrouwstraat onder handen. Tussen 2013 en 2016 vonden er vier ongevallen plaats, telkens met lichamelijke letsels voor de fietsers tot gevolg. Aan de hand van een gefaseerde lichtenregeling met een aparte groenfase voor fietsers en voetgangers, hoopt de stad Turnhout dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Naast een observatie van het kruispunt tijdens de ochtend- en avondspits, heeft de stad de vier ongevallen geanalyseerd. Uit de analyse bleek dat het telkens om eenzelfde conflict ging: een links afslaande auto die van het centrum van de stad komt, conflicteert met een fietser die rechtdoor op het fietspad rijdt, richting het centrum.

Nadien tekende de Dienst Mobiliteit van de stad een nieuwe lichtenregeling uit, die werd toegepast door de firma TraffiRoad. Het kruispunt is nu gedeeltelijk conflictvrij geregeld door middel van de volgende fasen:

  • Fase 1: voetgangers en fietsers langs De Merodelei
  • Fase 2: autoverkeer De Merodelei
  • Fase 3: voetgangers Onze-Lieve-Vrouwstraat
  • Fase 4: autoverkeer en fietsers Onze-Lieve-Vrouwstraat​ met fietsers vooraan in een opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS)

Door de aangepaste lichtenregeling hebben fietsers en voetgangers langs De Merodelei een aparte groenfase, waardoor er geen conflicten meer zijn met afslaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen daardoor in één beweging ook links afslaan. Daarnaast krijgen ook voetgangers die De Merodelei oversteken een aparte groenfase en hebben bijgevolg geen conflict meer met afslaand autoverkeer.

Turnhout lichtenregeling kruispunt De Merodelei - Onze Lieve Vrouwstraat met aparte groenfase voor fietsers

Initiatiefnemers

  • Stad Turnhout

Contact

Karolien Van den Broeck

  • Stad Turnhout, Beleidsadviseur Mobiliteit
  • 014 44 33 93
  • Karolien.vandenbroeck@turnhout.be
  • www.turnhout.be

Locatie

Kruispunt De Merodelei – Onze Lieve Vrouwstraat Turnhout

Betrokken partijen

Het project werd uitgevoerd naar aanleiding van het ondertekenen van het SAVE charter. Bij het doorlopen van het charter waren ook de Dienst Preventie en de lokale politie betrokken. Bij de implementatie van het project was enkel de Dienst Mobiliteit betrokken. Na de uitvoering heeft de lokale politie nog een week toezicht gehouden tijdens de spitsuren om weggebruikers attent te maken op de gewijzigde lichtenregeling.

De stad heeft gebruikers van het kruispunt op voorhand niet geconsulteerd. Dat leidde bijgevolg tot klachten over een te lange wachttijd.

Evaluatie

In de eerste aangepaste lichtenregeling bleek dat voetgangers die De Merodelei en de zijtakken wilden oversteken te weinig tijd kregen. Daardoor ontstond er file op de zijtakken. Om hen meer groentijd te geven, kortte de stad de groentijd voor de hoofdrichting voor gemotoriseerd verkeer in en verlengde voorts de totale cyclus.

Verder heeft Turnhout nog geen officiële evaluatie kunnen uitvoeren, aangezien de aanpassing vrij recent gebeurde. De stad volgt de ongevalgegevens op.

Investering

2018

  • Aanpassing lichtenregeling: 800 EUR/keer

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Webinar ‘Veiligheid en fietscomfort aan verkeerslichten’

Magazine

Lees ons magazine Sterk Fietsbeleid van juni 2020

De Fietsmaat

De Fietsmaat: fietscomfort aan verkeerslichten