Zemst: parkeerstrook wordt fietspad


Op de Robert Schumanlaan in Zemst hebben parkeerstroken plaatsgemaakt voor een breed fietspad dat met een vangrail is afgescheiden van het gemotoriseerde verkeer. De gemeente was vragende partij, het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de werken uitgevoerd. In een tweede fase zullen de bypasses van de af- en opritten van de E19 in de verkeerslichtenregeling worden gebracht zodat ook daar potentiële conflicten met fietsers van de baan zijn.

De Robert Schumanlaan tussen de Zemstse deelgemeenten Weerde en Hofstade werd in de jaren 1970 aangelegd, samen met de E19. ‘De mobiliteitsvisie toen was gericht op snelheid en doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Het wegprofiel van twee keer twee rijstroken met middenberm en aan weerszijden een parkeerstrook weerspiegelde die visie. Voor de fietsers was er enkel een smal fietspad,’ zegt mobiliteitsschepen Dirk Van Roey. ‘Op de Schumanlaan parkeerden tijdens het weekend vrachtwagenchauffeurs regelmatig hun brede opleggers die dan een deel van het fietspad innamen. Omwille van de fietsveiligheid hebben we AWV gevraagd om er een vrijliggend fietspad aan te leggen. De Schumanlaan is namelijk een belangrijke verbindingsweg tussen de fietssnelwegen F1 Antwerpen-Brussel en F8 Mechelen-Leuven. Wij waren bereid om de parkeerstrook aan beide zijden van de weg op te heffen. De provinciale commissie verkeersveiligheid heeft dit goedgekeurd.’

Nieuw asfalt

Intussen heeft AWV de werken uitgevoerd. ‘Het gaat over het wegsegment vanaf de brug over de E19 tot het kruispunt met de Tervuursesteenweg aan het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade,’ zegt Raf Van den Broeck, regiomanager van de vervoerregio Vlaamse Rand. ‘We hebben er de parkeerstroken opgeheven zodat er aan weerszijden ruimte kwam voor een fietspad van 1,75 meter breed. Tussen de rijbaan en de fietspaden hebben we vangrails geplaatst.’ De klus bleek uiteindelijk een stuk ingrijpender dan aanvankelijk gedacht want na het verwijderen van de belijning bleek het asfalt in slechte staat te zijn. De fietspaden en ook de volledige rijweg kregen intussen een nieuwe asfaltlaag.

Verkeerslichten

De gemeente Zemst was ook vragende partij om de bypasses voor het rechtsafslaande verkeer dat van de E19 komt of de snelweg oprijdt in de verkeerslichtenregeling te brengen. Paul Bossuyt, AWV-teamhoofd van de cel Mobiliteit: ‘De linksafslaande bewegingen op het verkeerscomplex zijn al lang geregeld met verkeerslichten, de rechtsafslaande niet. De fietsers op de Robert Schumanlaan hebben er wel voorrang, maar voor hun veiligheid is het toch aangewezen om ook de bypasses met verkeerslichten te regelen. Er is al een verkeerstelling gebeurd, momenteel werkt een studiebureau de lichtenregeling uit. Ik hoop dat we eind dit jaar of begin 2023 tot de uitvoering kunnen overgaan.’

Vervolg?

In Vlaanderen zijn er nog heel wat vergelijkbare situaties als de Schumanlaan. Mogen we ook daar aanpassingen verwachten ten voordele van de fiets? ‘Onlangs hebben we een soortgelijke ingreep voorgesteld voor de N226 tussen Wezenbeek en Kraainem. Het zal dus wellicht niet bij dit ene project blijven,’ besluit Paul Bossuyt.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Hoe staat het met de conflictvrije verkeerslichten in Vlaanderen?

Praktijk

Fietsveiligheid prioriteit: haag geplant tussen Fietssnelweg F1 en de Zenne in Zemst