Voorontwerp fietstunnels en fietsbrug Herent is klaar


Fietsers uit Herent en Leuven zullen zich in de toekomst veiliger kunnen verplaatsen. Het fiets-, auto- en ook het busverkeer op de Nieuwe Mechelsesteenweg wordt beter van elkaar gescheiden door fietstunnels en een fietsbrug, de kruispunten met verkeerslichten worden beter gespreid en de verkeerssituatie wordt overzichtelijker. Een eerste ruw voorontwerp is goedgekeurd, tegen half 2020 moet er een meer gedetailleerd ontwerp op tafel liggen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is tevreden dat het dossier gedeblokkeerd is: “We voorzien onder andere een fietsbrug over de E314, verschillende fietstunnels en een dubbelrichtingsfietspad langs de Nieuwe Mechelsesteenweg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Er staat een investering van minstens 7 miljoen euro in de steigers. Je zal veel sneller, comfortabeler en veiliger kunnen fietsen tussen Herent en Leuven. Zo willen we meer mensen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en te kiezen voor de fiets”.

De Vlaamse Overheid investeert ook op verschillende andere plaatsen om Leuven beter bereikbaar te maken voor de fietser. Zo is een aannemer op de Lüdenscheidsingel druk bezig met de bouw van een gloednieuw fietspad tussen de Vaartkom en de Nieuwe Mechelsesteenweg.

Bron en plan/foto: Agentschap Wegen en Verkeer