Studie Provincie Oost-Vlaanderen ‘Fietsen in het duister en donker’


Op dit moment is er weinig kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek beschikbaar dat duidelijkheid schept over wat fietsers nu écht belangrijk vinden wanneer ze fietsen in het duister en de donker. De provincie Oost-Vlaanderen vergaart met een onderzoek van 2022, in samenwerking met Universiteit Gent en Sweco, eerste waardevolle inzichten. Dit onderzoek behandelt verschillende aspecten van fietsen in het donker en duister, zoals beleving, routekeuze, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, omgeving en ontwerp.

 De stem van ervaren fietsers

Om inzicht te krijgen in het fietsgebruik, fietservaringen, routekeuze en fietsgedrag in het donker, werden literatuuronderzoek, een enquête en diepte-interviews uitgevoerd. Veel deelnemers, ervaren fietsers, gaven aan dat fietsen in het donker een belangrijk onderwerp is waar zij graag hun uitgesproken mening over delen om zo het debat en de keuzes te beïnvloeden. En zo biedt het onderzoek een genuanceerde blik op de eisen en behoeften van fietsers om zich in het duister en donker op de fiets te verplaatsen.
De conclusies van dit onderzoek bieden inzicht in de complexiteit van dit onderwerp en zijn een aanknopingspunt voor verder sociologisch, gedragsmatig en verkeerskundig onderzoek.

Meer weten?

Check er o.a. de onderzoeksresultaten over:

  • Onderscheid naar verplaatsingsgedrag, geslacht en type fiets
  • Fietsen in gezelschap
  • Veiligheid
  • Omgeving en verlichting
  • Verlichting en belijning
  • Ontwerpmatige inzichten

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Bevorderen van fietsen in het duister en donker

Nieuws

Fietsverlichting in Ronse en heraanleg trage wegen in Kaprijke