Oostenrijks Bicycle Observatory onderzoekt belang van fietsdata


De fiets is een belangrijke bouwsteen van duurzame mobiliteitssystemen en leefbare steden. Het Oostenrijkse ‘Bicycle Observatory’ onderzoekto.a. met een enquête, in welke mate mobiliteitsdata over fietsen kunnen helpen om meer mensen op de fiets te krijgen. 

Hoe meer fietsverkeer, hoe meer een stad of gemeente de voordelen plukt van gezondere en duurzamere mobiliteitHet Oostenrijkse Bicycle Observatory onderzoekt nu in welke mate mobiliteitsdata over fietsen helpen om meer mensen op de fiets te krijgen en zo te werken aan leefbare steden en gemeenten. Via een enquête (ook in Nederlandse versie) wil het onderzoeksteam onder andere een overzicht krijgen van de huidige toestand ekansen identificeren om fietsen verder te stimuleren. 

Een echt fietsobservatorium dat de fietsmobiliteit vanuit verschillende perspectieven continu monitort, mét wetenschappelijke ondersteuning, is een primeur voor Oostenrijk. Het observatorium brengt bestaande kennis en nieuw ontwikkelde concepten samen. Bovendien wordt de technische en organisatorische haalbaarheid onderzocht om er een permanent observatorium van te maken.  

Vinger aan de pols van fietsverkeer  

Waar en wanneer zijn fietsers onderweg? Welke types fietsers zijn er en welke factoren beïnvloeden hun gedrag? Hoe kan een duurzame fietscultuur tot stand komen? Het zijn allemaal vragen waarop het interdisciplinaire consortium van het Bicycle Observatory een antwoord zoekt. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Oostenrijkse Ministerie voor Klimaatactie, Milieu, Energie, Mobiliteit, Innovatie en Technologie (BMK) binnen het programma Mobiliteit van de Toekomst. Onder andere de volgende thema’s en vragen worden onderzocht om een betere dataset te krijgen voor het studiegebied 

  • De spreiding in tijd en ruimte en de gedragspatronen van fietsers in de testregio Salzburg. 
  • Typologieën van fietsers, elk met hun specifieke houding en eisen ten aanzien van fietsmobiliteit. 
  • De economische en maatschappelijke dynamiek rond fietsmobiliteit die organisaties en burgers overtuigt om actief betrokken te zijn. 

Het belang van fietsdata 

Het projectteam wil data van sensoren en kwalitatieve gegevens samenvoegen tot een multidimensionaal beeld van de fietsmobiliteit. Het doel is om het fietsverkeer en de grote verscheidenheid van fietsers beter te begrijpen. Uiteindelijk moet het project leiden tot op feiten gebaseerde aanbevelingen op het vlak van planning, beleid en wetenschapDoor links te leggen met de fietsersgemeenschap wil het Bicycle Observatory ten slotte ook meebouwen aan een uitgebreide fietscultuur. 

Het consortium publiceert geregeld papers en artikels over het onderzoeksresultaten op een apart deel van de website. Wie vragen heeft over het onderzoeksproject of wil samenwerken, neemt contact op met het onderzoeksteam via https://bicycle-observatory.zgis.at/en/contact 

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Bakfietsdelen Leuven – Mechelen – Pelt

Rapport

FietsDNA 2022: Vlaanderen telt meer en tevreden fietsers

Nieuws

Vlaamse steden en gemeenten investeren steeds meer in de fiets