Nood aan sturend parkeer- en autobeleid in steden en gemeenten om groeiend aantal fietsers op te vangen


De PANO-reportage van woensdagavond 10 oktober was duidelijk: steeds meer Vlaamse steden zetten in op minder auto’s in de binnenstad. Parkeren op straat wordt ontmoedigd door minder parkeerplaatsen en hogere tarieven. Er wordt ingezet op ondergronds parkeren én gratis parkeren op randparkings, waar je met het openbaar vervoer een snelle verbinding naar het centrum hebt.

Fietsgebruik stijgt

Daar staat tegenover dat het fietsgebruik in Vlaanderen stijgt. Deze groei is het sterkst in de kernen van steden en gemeenten. Meer fietsverplaatsingen en een toenemend aantal bewoners in onze kernen doet ook de vraag naar ruimte voor fietsparkeervoorzieningen stijgen.

Ruimte voor alle weggebruikers

De beschikbare publieke ruimte in de kern is beperkt én de parkeerdruk groot. Een betaalmodel voor autoparkeerplaatsen, zowel voor bezoekers als voor bewoners, dringt zich op en zal noodzakelijk zijn om ruimte te scheppen voor de stijgende vraag naar meer fietsenstallingen. Lokale overheden kunnen hierop inspelen door een sturend autodeel- en parkeerbeleid door te voeren, door te werken aan een evenwichtige ruimteverdeling voor alle weggebruikers. Zij moeten voorkomen dat voetgangers de dupe worden van het gebrek aan reglementaire stallingsruimte voor de fiets.

Inzetten op nabijheid, veilige fietsinfrastructuur en fietsparkeren

Fietsberaad Vlaanderen stelt in het kader van de lokale en Vlaamse verkiezingen daarom drie werven voor om de groei van het fietsverkeer verder te ondersteunen, aangevuld met concrete beleidsvoorstellen. Naast nabijheid en bereikbaarheid creëren en investeren in veilige infrastructuur, moet er meer ruimte komen voor fietsparkeren.

De uitdaging rond meer fietsparkeervoorzieningen​ zit hoofzakelijk op de plek waar de groei van het fietsverkeer het sterkst is: in de centra van steden en rond mobiliteitsknooppunten zoals stations en haltes van belangrijke bus­ en tramlijnen. En uiteraard op de plek waar mensen vertrekken: de eigen woning. Hanteer ​ook normen om het aantal fietsparkeerplekken vast te leggen bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. De vlotte beschikbaarheid van een fiets, door een goed gesitueerde stalling, is zowel bij appartementsgebouwen als bij voorzieningen (shop, kantoren) een belangrijk aandachtspunt. Bovendien vragen duurdere fietsen om beter beveiligde stallingen of kluizen, dat kan net zoals autoparkeren op enkele geconcentreerde plekken (deels) betalend worden.

Het volledige Memorandum Fietsbeleid lees je hier.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsparkeren in de openbare ruimte (COVID-19)

Praktijk

Circulatieplan voor fietsparkeren (COVID-19)

Nieuws

Fietsparkeren: een belangrijke stap richting modal shift