Minister Peeters verhoogt onderhoudsbudget Agentschap Wegen en Verkeer


In 2023 verhoogt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters het onderhoudsbudget van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met 23 miljoen euro. Zo komt het totale budget op 181 miljoen euro. “Een groot deel van dat extra budget gaat naar het onderhoud van onze fietspaden”, duidt minister Peeters. “Het gaat om kleine ingrepen die absoluut noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid. Denk maar aan het vaker afgraven van bermen om zo plassen op fietspaden te voorkomen na regenbuien en het vernieuwen van de verfmarkeringen.”

Elk jaar investeert minister Peeters in de structurele vernieuwing en heraanleg van wegen, fietspaden en kunstwerken, zoals bruggen en tunnels. Ook installaties op en naast de weg worden vernieuwd, denk aan slimme verkeerslichten aan kruispunten, extra verlichting aan oversteekplaatsen en nieuwe trajectcontroles. Maar zeker zo belangrijk zijn de middelen die gaan naar het onderhouden van deze infrastructuur en installaties. Voor het eerst sinds 2013 worden de onderhoudsbudgetten verhoogd. In 2023 gaat het om een stijging van ca. 15% ten opzichte van 2022. Voor minister Peeters moeten die extra budgetten voornamelijk ingezet worden voor meer verkeersveiligheid.

Minister Peeters: “Een belangrijk deel van het extra budget gaat naar het onderhoud van onze fietspaden. Die worden extra geborsteld met aandacht voor plaatsen die vuilgevoelig zijn. Ook hagen langs fietspaden krijgen vaker een scheerbeurt. Bermen langs fietspaden worden meer afgegraven. Zo verkleint de kans op waterstagnatie op fietspaden na een hevige regenbui. Dit lijken misschien geen grote ingrepen, maar ze zijn absoluut noodzakelijk in het kader van de verkeersveiligheid. Ze verbeteren bovendien het comfort voor fietsers.”

Naast verlichting, is ook onderhoud van wegmarkeringen belangrijk om het (fiets)verkeer bij weinig daglicht of bij slecht weer in goede banen te leiden. In 2023 wordt een groot deel van de verfmarkering op gewestwegen vernieuwd. Ook wordt extra werk gemaakt van kleinereplaatselijke herstellingen van het wegdek.

Verder worden ook verkeerslichten vaker gecontroleerd. AWV kan ten slotte ook tunnels en hun elektrische installaties zoals ventilatoren, pompen en verlichting, vaker reinigen en controleren op technische defecten, wat de veiligheid van de tunnels verder opdrijft en de kans op onverwachte dringende structurele ingrepen beperkt.

 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Hoe staat het met de conflictvrije verkeerslichten in Vlaanderen?

Nieuws

EU Fietsconferentie in Hasselt – Fietsen op Europees niveau in de schijnwerpers