Kenniscentrum Fietsberaad bestaat 10 jaar


In 2024 bestaat het kenniscentrum Fietsberaad 10 jaar. In 2014 nam de Vlaamse regering de beslissing om een kenniscentrum voor fietsbeleid op te richten. Vandaag stellen we vast dat steeds meer mensen op een vanzelfsprekende manier gebruik maken van de fiets. Het onderzoek FietsDNA van Fietsberaad toont dat nog aan. Dat zorgt natuurlijk voor nieuwe uitdagingen aan kruispunten, op fietspaden en in de kern van steden en dorpen.

Dat is meteen de aanleiding om voor een studiedag in het Vlaams Parlement, op vrijdag 8 maart 2024.

Studiedag focust op verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een grote uitdaging in het Vlaamse fietsbeleid. Op de studiedag willen we op basis van cijfers, inzichten en kennis van doelgroepen nagaan hoe we stappen vooruit kunnen zetten. Prof. Rachel Aldred (University of Westminster) zorgt voor de wetenschappelijke onderbouw van mobiliteitskeuzes en investeringen in meer verkeersveiligheid voor actieve weggebruikers. We nodigen haar uit voor een keynote over “living streets and safe traffic.” We gaan met actoren en stakeholders ook in op de thematiek van framing van verkeersongevallen met actieve weggebruikers.

In de namiddag maken we met verschillende sprekers een balans op van het evoluerende fietsgebruik. De fiets als vanzelfsprekende mobiliteitsoplossing. Maar hoe vanzelfsprekend kunnen de beleidskeuzes zijn die dat mogelijk moeten maken? Prof. Stefaan Walgrave (Universiteit Antwerpen) licht zijn onderzoek over politiek, publieke opinie en perceptie toe. Een panel reflecteert op de vaststellingen en stelt zich de vraag of die ook in het fietsbeleid van toepassingen zijn.

Kenniscentrum Fietsberaad stelt een nieuwe publicatie voor en overhandigt het eerste exemplaar aam Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor mobiliteit.

Binnenkort wordt het definitieve programma gepubliceerd en kan u zich ook inschrijven.

Over Fietsberaad

Het kenniscentrum Fietsberaad brengt de bestaande kennis en goede praktijken samen, voor professionals bij overheden, wegbeheerders en studiebureaus. Fietsberaad heeft ook een onderzoeksopdracht: hoe evolueert het fietsgebruik, welke infrastructurele aanpassingen zijn nodig, volstaan de huidige normen voor fietsparkeren nog en hoe kunnen we nog meer mensen op de fiets krijgen? Zo ondersteunt kenniscentrum Fietsberaad de besluitvorming en kennisopbouw bij alle overheden en binnen de brede groep van professionals.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Studiedag 10 jaar Fietsberaad: presentaties