Kader voor deelfietsen in Brussel


Brussel heeft een reglement voor deelfietsen, net zoals dat in Antwerpen en Gent ook al van toepassing is. 

Iedere organisatie die deelfietsen ter beschikking stelt in Brussel, ondermeer op de openbare weg, moet vanaf begin februari over een vergunning voor ‘vrije vloot fietsdelen’ beschikken. De stad kan een maximum aantal vergunningen vastleggen en kan een retributie opleggen voor het gebruik van het openbaar domein per deelfiets dat hiervoor gebruikt wordt. 

Ook mag geen enkele operator zonder vergunning fietsdelen organiseren en legt de stad een procedure vast voor de indiening en het onderzoek van de vergunningsaanvragen. De duur van een vergunning bedraagt drie jaar.

Fietsen die in het kader van fietsdelen ter beschikking worden gesteld, mogen niet uitgerust zijn met een motor of hulpmotor die lokale en rechtstreekse uitstoot produceert die vervuilend is of die broeikasgassen of fijn stof bevat.

Het kader voor deelfietsen werd door de Vlaamse centrumsteden en Fietsberaad ontwikkeld en kan je hier terugvinden. 

Dit vind je zeker ook interessant

Document

Een fietsdeelsysteem voor de vervoerregio’s

Nieuws

Beurs Bike Brussels groot succes

Nieuws

Winnaars Bike Brussels Awards 2019