Kader voor deelfietsen in Brussel

Brussel heeft een reglement voor deelfietsen, net zoals dat in Antwerpen en Gent ook al van toepassing is. 

Iedere organisatie die deelfietsen ter beschikking stelt in Brussel, ondermeer op de openbare weg, moet vanaf begin februari over een vergunning voor ‘vrije vloot fietsdelen’ beschikken. De stad kan een maximum aantal vergunningen vastleggen en kan een retributie opleggen voor het gebruik van het openbaar domein per deelfiets dat hiervoor gebruikt wordt. 

Ook mag geen enkele operator zonder vergunning fietsdelen organiseren en legt de stad een procedure vast voor de indiening en het onderzoek van de vergunningsaanvragen. De duur van een vergunning bedraagt drie jaar.

Fietsen die in het kader van fietsdelen ter beschikking worden gesteld, mogen niet uitgerust zijn met een motor of hulpmotor die lokale en rechtstreekse uitstoot produceert die vervuilend is of die broeikasgassen of fijn stof bevat.

Het kader voor deelfietsen werd door de Vlaamse centrumsteden en Fietsberaad ontwikkeld en kan je hier terugvinden. 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Vraag naar Blue-bikes sterk gestegen in 2018

Nieuws

Koning Boudewijnstichting wil met ‘Fonds Bikes in Brussels’ betere infrastructuur voor fietsers

Nieuws

Blue-bike krijgt 1 miljoen euro extra