Vergunningenkader voor freefloating deelfietsen


​​​​​​Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelde op vraag van de centrumsteden een juridisch kader voor deelfietsen. Dat kader moet steden en gemeenten ondersteunen én problemen op het openbaar domein voorkomen.

Deelfietsen zijn namelijk in volle ontwikkeling. Ze vormen een steeds belangrijker aspect van het mobiliteitsbeleid en specifiek van het fietsbeleid. Verschillende technologische evoluties versnellen dat nog. Fietsen maken deel uit van een “internet of things” en het “smart city”-concept. Mobiliteit wordt zo steeds meer een vorm van dienstverlening, met uiteraard impact op de bestaande systemen en structuren.

De overheid moet als regisseur in het mobiliteits- en fietsbeleid hiermee rekening houden. Deelfietsen bieden immers tal van voordelen voor de burger en vormen een mooie aanvulling op het bestaande mobiliteitsaanbod. Er bestaan verschillende types aanbieders en ook de samenwerkingsverbanden met de lokale overheid hebben elk hun voor- en nadelen. Het is dan ook belangrijk om deze keuzes af te stemmen met de beleidsdoelen.

Freefloating deelfietsen

Politiecodex

Concreet stelt het kader voor om via de politiecodex te werken met een systeem van vergunningen. Steden en gemeenten kunnen zo het aantal aanbieders beperken en hen uitvoeringsvoorwaarden opleggen. Het uitgebreide rapport licht de verschillende vormen van deelfietsen toe en bespreekt de voor- en nadelen voor de lokale overheid, de operator en de gebruiker.

Het rapport is bedoeld als ondersteuning voor het opmaken van een beleidskader: hoe kan je de voordelen van fietsdelen ten volle benutten (en de nadelen beperken), hoe maak je als lokale overheid in deze materie de goede beleidskeuzes en leg je spelregels vast om marktmeester te blijven?

Het algemene rapport​ is publiek beschikbaar. De bijlagen, met een ontwerp van een vergunning, wordt enkel aangeboden aan overheden. ​Het is eenvoudig op te vragen bij Fietsberaad Vlaanderen​.​

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Bakfietsdelen Leuven – Mechelen – Pelt

Nieuws

20.03.2023 // Webinar Deelfietsen

Nieuws

Vlaming formuleert verwachtingen fietsbeleid steeds sterker