Interfederaal verkeersveiligheidsplan ondertekend


Op 23 november 2021 ondertekenden de federale en de drie gewestelijke ministers van Mobiliteit het interfederaal verkeersveiligheidsplan ‘All for zero. Een gedeelde visie over verkeersveiligheid in België’. De inhoud wordt zeer bondig samengevat in deze visual. Een rode draad is, vanzelfsprekend, een betere afstemming, uitwisseling en samenwerking. Waarbij het ook duidelijk is dat verkeersveiligheid uiteraard niet alleen de rol is van de gewestelijke en federale overheid, maar ook van de lokale overheden, andere organisaties, en de burgers.

Gemeenten hebben immers belangrijke troeven in functie van meer verkeersveiligheid. In de eerste plaats hun wegeninfrastructuur, maar bijvoorbeeld ook snelheidsbeleid, handhaving, sensibilisering. Maar ook hun bredere mobiliteits- en ruimtelijke beleid speelt een cruciale rol.

Ook gemeenten werken daarbij samen met andere overheden. Zo werken de VVSG en haar leden samen met de Vlaamse overheid aan gedeelde inrichtingsprincipes voor de lokale wegen. Waarbij de kindnorm – richtinggevend in het Vlaams verkeersveiligheidsplan – ook hier afgetoetst wordt. Of zo nemen verschillende steden en gemeenten het voortouw in de uitwisseling van know how en ervaringen bij de invoering van ruimere zones 30 in hun bebouwde kom, in afstemming met onder meer de Vlaamse overheid (zie fietsdeal ‘Coalitie van 30’).

Wil je een voorstelling van De Grote Versnelling en toelichting fietsdeals, schrijf je dan in voor ons online Fietsforum.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Evaluatieonderzoek over de maatschappelijke impact en legacy van het WK wielrennen

Nieuws

Fotowedstrijd zet fietsinfrastructuur en fietscultuur in Vlaanderen in de schijnwerpers