Fietsers rapporteren eigen risicogedrag


De focus van de 8ste editie van de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias institute lag dit jaar op fietsers. Uit de enquête blijkt 1 op de 5 Vlamingen het afgelopen jaar op een elektrische fiets reed. Maar ook dat 43% van de fietsers wel eens tegen de richting rijdt op het fietspad terwijl dit niet mag. Bij de automobilisten blijft snelheid een groot probleem. VIAS doet de uitspraken op basis van een representatieve steekproef van 6.000 personen uit de Belgische bevolking.

De fiets wint aan populariteit

83% van de Belgen verplaatste zich in het afgelopen jaar als bestuurder met de wagen. De auto blijft daarmee het populairste vervoersmiddel in ons land. Toch wint de fiets aan populariteit. Iets meer dan de helft (51%) van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar de fiets. Bij de vorige editie van de enquête was dat 47%.

De fiets wordt vooral in Vlaanderen steeds populairder. 69% van de Vlamingen reed vorig jaar met de fiets, een jaar eerder was dat 63%. In Wallonië reed ongeveer een kwart wel eens met de fiets (24%). Dat percentage is nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. 30% van de Brusselaars nam de fiets.

In Wallonië heeft 82% het afgelopen jaar een auto bestuurd. In Vlaanderen is dat zelfs 87%. Het blijft daarmee in die gewesten met voorsprong het populairste vervoersmiddel. In Brussel reed ‘slechts’ 64% het afgelopen jaar met de auto. Een even groot percentage gebruikte daar het openbaar vervoer.

Exact de helft van de mensen maakte gebruik van het openbaar vervoer. 4% van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar een voortbewegingstoestel zoals een elektrische step of monowheel. Een jaar eerder was dat nog maar 3%. 

Ook risicogedrag bevraagd

Dit jaar werden de fietsers voor het eerst zelf bevraagd over hun risicogedrag. Een belangrijke vaststelling is dat de helft van de fietsers aangeeft wel eens te fietsen na het drinken van alcohol. Alcohol op de fiets is vooral in Vlaanderen een fenomeen dat vaak voorkomt. In Vlaanderen geven meer dan dubbel zoveel fietsers aan dat ze wel eens fietsen nadat ze alcohol hebben gedronken (57%) in vergelijking met Wallonië (23%).

Alle resultaten van de verkeersONveiligheidsenquête van VIAS zijn hier terug te vinden.

 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Hoe gevaarlijk of ergerlijk is gsm-gebruik door fietsers?

Nieuws

10 jaar Fietsberaad: schrijf nu in

Nieuws

Wat weten we over eenzijdige fietsongevallen?