Blog Velocity 2022


Fietsberaad Vlaanderen tekent present op Velocity 2022. Volg hier vanop afstand mee!

Dag 1

Enkele zaken die bleven hangen bij Fietsberaad Vlaanderen:

 • De oproep van Jan Gehl om kinderen al vroeg te laten fietsen en ook het recht van ouderen om te blijven fietsen, het recht op wind in je haren. www.fietsberaad.be/op-fietsen-staat-geen-leeftijd
 • Diezelfde Jan had het over de zintuigen van de mens. Die werken het beste aan een trage snelheid. Wanneer je wandelt, vang je dus het meeste op. Bij fietsen gaat dat ook nog, want je beweegt maar een beetje sneller. Maar hoge snelheden op het fietspad zetten de fietscultuur van binnenuit onder druk en dat is geen goed teken. Fietsen maakt deel uit van het publieke leven áls het aan een trage snelheid gebeurt, anders is het transport.
 • Filip Watteeuw sprak in Ljubljana over het Gentse circulatieplan en dat het een snelle en goedkope maatregel was om binnen een beleidsperiode ruimte te maken voor de fiets en de voetganger. Daarnaast benadrukte hij dat blijven praten en de visie van de stad op duurzame mobiliteit uitleggen aan de burger, de boodschap is. Hoe moeilijk dat soms ook is.
 • Simona Larghetti (schepen van mobiliteit in Bologna) had het dan weer over 30 km/u en dat dat een democratische maatregel is: ze is namelijk voor iedereen goed, niet alleen voor de fietser.
  https://fietsberaad.be/documenten/coalitie-van-30-gaat-voor-zone-30-in-de-kern/

Dag 2

Ook deze ochtend blikken we even terug op de congresdag van gisteren. Velocity dag 2, de takeaways:
 
 • Filip Watteeuw gaf een lezing over #Ghentify: improving quality of life through cycling:
 1. Stel eerst een circulatieplan op om snel en goedkoop ruimte te maken en de leefkwaliteit van de bewoners snel te verbeteren (minder lawaai, betere lucht,…).
 2. Bouw dan infrastructuur ruim, afgestemd op de groei van het fietsverkeer.
 3. Tegelijkertijd kan je ook met kleine, goedkope infrastructuur ruimte voor de fiets creëren (fietsparkeren, drempels wegwerken, bochtstralen aanpassen): ook hierdoor toon je dat fietsers belangrijk zijn.
 4. (Her)introduceren de fietscultuur: de fietsambassade duikt in de stad op op verschillende plaatsen om fietsers te helpen met kleine dingen (lucht, vet,…). Voorzie ook bij evenementen pop-upfietsstallingen, dat toont aan dat je als beleid het fietsverkeer belangrijk vindt.
 • Enkele quotes van Marco te Brommelstroet (“de fietsprofessor”):
 1. “De fiets is iets, maar bijna niets”
 2. “Een gebrek aan kennis mag niet de oorzaak zijn om niet de logische dingen te doen.”
 • Active Travel Academy – University of Westminster
Deze academie zorgt op toegankelijke manier voor wetenschappelijke kennis over de fiets. Ze maakten ook o.a. deze podcast: https://blog.westminster.ac.uk/ata/podcast/
 • Urbike – Renaud Sarazzin (Brussel):
 1. Onbeslisten overtuig je met concrete mogelijkheden om een cargobike te testen.
 2. Opleiding en infosessies in combinatie met gratis testperiode van 2 weken doet veel mensen beslissen om zelf een cargofiets aan te kopen.
 3. Dat geldt zowel voor gezinnen als bedrijven.

Dag 3

Duitsland presenteerde Nationaal Fietsplan 3.0:

 • De visie: meer, beter en veiliger fietsen
 • Aantal fietsritten per persoon moet van 120 naar 180/persoon per jaar (gemiddelde afstand van 3.7 naar 6)
 • Een beleid dat ruimte maakt voor de fiets en het fietsverkeer consequent en actief ondersteunt in alle beleidsthema’s (de “fietsreflex”).
 • Goed ontworpen en gebouwde fietsinfrastructuur doorheen heel het land.
 • Door communicatie en educatie wordt gewerkt aan een fietscultuur; de ‘vision zerp’-aanpak moet ervoor zorgen dat de burger het fietsgebruik als ‘veilig’ beschouwt.
 • Een groeiende fietseconomie en meer fietslogistiek, samen met meer fietspendel van en naar het werk.

Doorheen heel het plan is er specifieke aandacht voor stedelijke en landelijke gebieden; de concrete aanpak kan verschillen. In steden gaat het meer om het algemeen stimuleren van de verblijfskwalilteit. In landelijke gebieden ligt de focus op een goede integratie van de fietsnetwerken.

Innovatieve technologische en digitale oplossingen, inclusief het gebruik van data, ondersteunen het groeiende fietsgebruik en beleid.

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/nationaler-radverkehrsplan-3-0-en.pdf?__blob=publicationFile

Highlights Copenhagen Bicycle Account 2022

 • Tellingen van het fietsgebruik op meer dan 200 locaties, samen met telefonische bevraging van burgers
 • Jaarlijks 11 miljoen investeringen in fietsbeleid
 • Ambitie is om in 2025 50% fietsgebruik te halen in verplaatsingen van en naar werk/school
 • Fietsparkeren blijft de grootste uitdaging voor de tevredenheid over het fietsgebruik
 • Groei populatie in metropolitane regio (2 miljoen) en goedkopere auto’s worden door stad als bedreiging gezien voor verdere groei van het fietsgebruik
Montreal
In 2017 vielen er 4 fietsdoden op 3 maanden tijd, vlak voor de verkiezingen. Het was de aanleiding voor het Fietsplan /network
Reseau Express Velo 184km (bekijk hier de video)
Progressive approach
J’aime Mon REV
 • Verschillende aanpak per straat.
 • Plan maakt onderscheid tussen hoofdstraten versus woonstraten.
 • Waar mogelijk is er minimale ruimte voor de auto en maximaal voor de fiets, er kwam een herverdeling van de ruimte.
 • Veel vergroening, om hitte-eilanden te voorkomen, vooral in omgeving van scholen.
 • 55% gebruikt fietsnetwerk ook in winter (en het kan koud zijn in Montreal!).
Projectingenieur Stephane Blais: “Ondersteund door de juiste visie en idee, maar wel blijven openstaan om met iedere betrokkene te spreken en kijken hoe hun vragen of bedenkingen kunnen worden geïntegreerd: zo kom je tot mooie projecten. “

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

2024 wordt (mogelijk) Europees jaar van de fiets

Nieuws

Call for Abstracts Velo-city 2023 Leipzig, tot 31 oktober