2024 wordt (mogelijk) Europees jaar van de fiets


Het Europees Parlement nam op 16 februari een resolutie aan om het fietsbeleid- en gebruik in Europa te stimuleren. Het parlement vraagt aan de Europese Commissie om 2024 ook uit te roepen tot “Europees jaar van de fiets”. De wereldwijde fietsconferentie VeloCity vindt dat jaar ook plaats in Vlaanderen, met name in Gent. Verschillende organisaties, waaronder de European Cyclists’ Federation (ECF), Cycling Industries Europe (CIE), de Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI) en de European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) reageren enthousiast op de resolutie. Ze beoogt een verdubbeling van het fietsverkeer in Europa beoogt tegen 2030.

Veilige infrastructuur en fietsparkeerplaatsen

Voor de ontwikkeling verwijst het Europese Parlement onder andere naar het toegenomen fietsgebruik sinds de COVID-19-pandemie en de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen sinds de illegale aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. De resolutie moedigt regionale en lokale overheden aan meer gescheiden fietsinfrastructuur aan te leggen. Het fietsverkeer moet ook meer aan bod komen in reguliere stedenbouwkundige processen en plannen voor stedelijke mobiliteit. Meer fietsverkeer biedt ook kansen voor een betere connectiviteit tussen voorstedelijke gebieden en stadscentra, met name via fietssnelwegen, zo stelt het Europees Parlement. Aan woningen, bedrijven en voorzieningen moeten veilige en beveiligde fietsparkeerplaatsen en oplaadcapaciteit voor elektrische fietsen standaard voorzien worden.

Het voorzien van fietsnetwerken moeten ook deel kunnen uitmaken van de aanleg of modernisering TEN-T-infrastructuur, bijvoorbeeld langs spoorlijnen en binnenwateren. De resolutie pleit ook voor meer plaatsen voor fietsen in treinen en het creëren van beter beveiligde parkeerplaatsen voor fietsen aan stations en mobiliteitsknooppunten.

Toegankelijk voor iedereen

Het Europees Parlement roept de Commissie ook op om vaart te zetten achter haar werkzaamheden inzake de kwaliteitseisen voor hoogwaardige en veilige fietsinfrastructuur én geeft aan dat de technologieën voor intelligente vervoerssystemen beter moeten presteren met betrekking tot het herkennen van fietsverkeer. 

De resolutie wil ook de toegankelijkheid van fietsen voor personen met beperkte mobiliteit te waarborgen en fietsen betaalbaar te houden voor kwetsbare groepen, ook wat betreft fietsdeelsystemen. Dat moet kunnen met ondersteuning van het Europees Sociaal Klimaatfonds en de structuur- en investeringsfondsen. 

Een Europees jaar van de fiets, in 2024, moet de ambities van het Europees Parlement ondersteunen. De Europese Commissie moet de beslissing nog nemen. Federaal minister van mobiliteit Gilkinet, verdedigt de keuze. België is in de eerste jaarhelft van 2024 Europees voorzitter.

De tekst van de resolutie kan je hier bekijken.

Rechtzetting: in een eerste versie van dit artikel stond dat 2024 het Europees jaar van de fiets zou worden. De Europese Commissie moet dat nog beslissen. Wel roept het Europees Parlement daar in de resolutie toe op. (28/02/2023)

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Europese fietsverklaring ondertekend onder Belgisch voorzitterschap

Nieuws

Europese verklaring ziet fiets als cruciale vorm van duurzaam transport

Nieuws

Call for Abstracts Velo-city 2023 Leipzig, tot 31 oktober