19 km extra fietsstraat in Antwerpen (COVID-19)


De stad Antwerpen legt dit jaar nog 19 kilometer nieuwe fietsstraten aan. Zo wil de stad het fietsverkeer optimaal spreiden en fietsers een betere doorstroming garanderen.

De stad Antwerpen maakt deze zomer versneld werk van 19 kilometer nieuwe fietsstraten. Dat doet ze om ‘social distancing’ en de doorstroming voor fietsers te garanderen. Op dit moment ligt er 4,5 kilometer aan fietsstraten in Antwerpen, door de ingrepen deze zomer zal dat aanzienlijk stijgen naar 23,5 kilometer.   

Versnelde uitrol

Het eerst komt de Balansstraat aan de beurt, vanaf 8 juni. Door de versnelde uitrol is een volledige herinrichting niet mogelijk. Zo zullen de fietsstraten niet meteen de kenmerkende rode kleur krijgen. Maar de tijdelijke maatregelen zijn wel een voorbereiding op een structurele aanleg zodat fietsers nu al meer ruimte krijgen. 

De beslissing komt er nadat Antwerpen eerder weigerachtig stond tegenover aanpassingen in de openbare ruimte. Uit een studie van de Fietsersbond van februari dit jaar bleek eerder dat automobilisten geen fietsers mogen inhalen in zo goed als alle straten in het centrum en de Antwerpse districten. Maar in tijden van corona wordt ook in Antwerpen steeds meer gefietst. Door het netwerk fietsstraten nu met 19 kilometer uit te breiden, verzekert de stad een vlotte doorstroming voor fietsers. Bovendien kan het fietsverkeer ook beter gespreid worden in de stad zodat het gemakkelijker wordt om te anderhalvemeteren 

Antwerpen: stad voor fietsers en stappers

De stad wil inzetten op de sensibilisering van alle weggebruikers in fietsstraten. Concreet komen er informatiebordjes waarop vermeld staat dat automobilisten fietsers niet mogen voorbijsteken. Deze zomer brengt de stad in alle fietsstraten, de bestaande en de nieuwe, markeringen op de rijbaan aan in de vorm van een fiets met dubbelrichtingpijlen. De fietsstraten die nu versnel worden aangelegd krijgen op termijn ook een rode kleur en zullen onderdeel uitmaken van grotere aansluitende verbindingen. Meer info over de Antwerpse fietsstraten vind je in de beleidsnota ‘Fietsstraten in Antwerpen’. 

En ook de voetgangers krijgen in de toekomst meer ruimte in de binnenstad. Vanaf 2024 moet 83 procent van de straten in de Antwerpse binnenstad voetgangerszone of autoluwe zone worden. De stad voert er ook bewonersparkeren in. Langzaam verkeer, afgestemd op de voetganger is vanzelfsprekend in een middeleeuws stratenpatroon als dat van Antwerpen. Tegen 2024 zal er door de geplande heraanleg van straten tot 16 procent woonerf en 29 procent autovrije of autoluwe zone bijkomen. Bezoekers die met de auto komen, worden via parkeerlussen naar publieke parkings geleid.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsstraten in Europa: wat leren we uit de praktijk?

Nieuws

De opmars van fietsstraten in Vlaanderen: 221 gemeenten hebben een of meerdere fietsstraten

Nieuws

2 op 3 Vlaamse gemeenten heeft “fietsstraat”