Resultaten FietsTelWeek 2018: fietsverkeer op 2 jaar tijd fors gegroeid in Vlaanderen


Het fietsverkeer is op 2 jaar tijd veel intenser geworden. Uit de resultaten van de FietsTelWeek blijkt dat er veel meer gefietst wordt op fietssnelwegen en in de steden. Opvallend: het fietsverkeer groeit niet alleen in de spits of in het weekend, maar op alle dagen van de week en gedurende de hele dag.

389 tellocaties in heel Vlaanderen

De Vlaamse Overheid, de gemeenten, de provincies, het Antwerpse Havenbedrijf en veel vrijwilligers hebben tussen 24 en 30 september 2018 fietsdata verzameld op 389 tellocaties verspreid over heel Vlaanderen. Het was al de 3deeditie van de FietsTelWeek, waarvan Fietsberaad Vlaanderen de coördinatie opneemt. Voor een 50-tal locaties zijn er nu data om 2018 te vergelijken met 2016, omdat alle gegevens verzameld werden met eenzelfde meetmethode, gedurende eenzelfde meetperiode en bij soortgelijke omstandigheden (weer, wegenwerken in de omgeving, …)

Fietssnelwegen sterke stijgers

De fietssnelwegen hebben op 2 jaar tijd fors gewonnen aan populariteit. Op de F1 (Antwerpen-Brussel) is er tussen 2016 en 2018 bijvoorbeeld een stijging van +9% aan het station Kontich-Lint en zelfs +11% ter hoogte van de Duivenstraat in Mechelen. In Antwerpen meten we op twee jaar tijd een stijging van +13% ter hoogte van het Ringfietspad en op de Lt. Lippenslaan ter hoogte van de brug over de R1. Opvallend: het fietsverkeer neemt niet alleen toe tijdens de spits, maar gedurende de hele dag.

Ook fietsen in de stad populairder

Ook in de grote steden wordt er meer gefietst, zo blijkt uit tellingen aan drie drukke kruispunten in Leuven, Gent en Antwerpen. In Antwerpen (kruispunt van de Rubenslei, de Van Breestraat en de Van Eycklei) bedraagt de stijging tussen 2016 en 2018 +5%, in Gent (kruispunt van de Overpoortstraat, de R40 en de Normaalstraat) wel +25% en in Leuven (kruispunt van de R23, de Naamsestraat en de Naamsesteenweg) zelfs +46%. Opnieuw stelt men vast dat de stijging zich niet aftekent tijdens de spits, maar gedurende de hele dag en op alle dagen van de week.

Cijfers als basis voor fietsbeleid

Meer fietsers is positief, het komt er nu wel op aan om aan de slag te gaan met de resultaten van de FietsTelWeek. Op drukke verkeersassen met veel fietsers zijn bredere fietspaden nodig om het fietsverkeer comfortabel op te vangen. In verblijfsgebieden zijn eerder circulatiemaatregelen of verkeersfilters aangewezen.

Steeds meer data beschikbaar

De FietsTelWeek verzamelt steeds meer gegevens. Bij de eerste editie in 2016 waren er nog 284 tellocaties en in 2018 waren dit er al 389. Maar liefst 97% van alle getelde fietsen werd geregistreerd door een geautomatiseerde systemen (telslangen, telcamera’s). Slechts 23 gemeenten maakten gebruik van manuele telpunten om het fietsgebruik in kaart te brengen. Universiteit Gent verzamelde alle data en rapporteerden de resultaten in het eindrapport onderaan deze pagina. Alle data zijn net zoals de data van de FietsTelweek 2015 en 2016  beschikbaar in een open dataplatform fiets dat raadpleegbaar is voor overheden om een gerichter fietsbeleid te ontwikkelen.

Fietsberaad Vlaanderen wil samen met de Vlaamse en lokale wegbeheerders een index ontwerpen om de fietsevoluties nog nauwkeuriger op te kunnen volgen. Op termijn wil Fietsberaad Vlaanderen een vast telpuntennetwerk dat 24/7 fietsen telt. Zo kan het fietsbeleid nog beter onderbouwd worden met accurate en volledige fietsdata, zowel op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau. Daarnaast start Fietsberaad Vlaanderen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer met een onderzoek om het fietscomfort aan verkeerslichtengeregelde kruispunten te verbeteren.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Brugge neemt gevaarlijke fietspaaltjes weg voor meer veiligheid op de weg

Nieuws

60 extra fietstelpunten over heel Vlaanderen

Nieuws

Winnaar in de kijker: Lommel #fietsgemeente