Rapport verkenningsfase fietsen in gemengd verkeer


De afgelopen jaren hebben verschillende overheden hard gewerkt aan nieuwe fietsinfrastructuur van goede kwaliteit. De nadruk ligt dan meestal op de aanleg van fietspaden, terwijl dat niet de enige vorm van goede fietsinfrastructuur is. De ruimtelijke context van Vlaanderen maakt het dikwijls onmogelijk alle vervoersmiddelen hun eigen plek te geven. Dat maakt het noodzakelijk ook andere opties te overwegen. In veel gevallen kan ook gemengd verkeer zeer goede fietsinfrastructuur zijn, en nog flexibeler ook.

​Op dit moment is het niet helemaal duidelijk op welke problemen wegbeheerders botsen en welke onderwerpen meetellen om al dan niet te kiezen voor gemengd verkeer. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom in het najaar van 2017 de breedte van het werkveld verkend, zowel qua betrokkenen als qua inhoud.

Fietsen in gemengd verkeer

Aan de hand van een vragenlijst hebben we diverse stakeholders zoals de Vlaamse overheid, provincies, gemeenten, de Fietsersbond en adviesbureaus geïnterviewd over hun kennis en ervaring betreffende projecten met gemengd verkeer. Daarnaast hebben we huidige richtlijnen en beleidsdocumenten die relevant zijn voor gemengd verkeer en goede buitenlandse praktijken, geïnventariseerd.

Adviesbureau Tridée heeft dit verkennend onderzoek uitgevoerd en alle informatie in het Eindrapport Verkenningsfase gebundeld. Dit rapport dient als voorbereiding van een uitgebreid onderzoek dat begin volgend jaar start: hoe kan gemengd verkeer gezien worden als een logische, goed aanvaarde en volwaardige fietsmaatregel?

Lees het rapport hier.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Jongeren hebben vooral ongeval op wegen zonder fietspad

Praktijk

Buurt Meirstraat kiest voor definitieve verkeersfilter (Turnhout)

Praktijk

Efficiënte verkeersfilter zorgt voor het ‘beste fietspad’ van Vlaanderen (Oud-Turnhout)