Rapport Enquête lokaal fietsbeleid 2022


In 2022 investeerden Vlaamse steden en gemeenten drie keer meer in fietsbeleid dan vijf jaar geleden. Het gaat dan vooral om de aanleg van fietsinfrastructuur, fietsnetwerken, aanpassingen aan kruispunten en het monitoren van het fietsgebruik en -gedrag. Dat blijkt uit de bevraging die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Fietsberaad Vlaanderen deden bij de steden en gemeenten. De verdere uitbouw van fietsinfrastructuur moet samen met alle andere overheden en instanties (Vlaamse overheid, provincies, NMBS,…) gebeuren.

Meer investeringen dan in 2017

In 2017 voerde Fietsberaad Vlaanderen een eerste keer een grote bevraging uit bij Vlaamse steden en gemeenten. Toen investeerden gemeenten gemiddeld € 6,62/inwoner in fietsbeleid. Op basis van de nieuwe enquête, uitgevoerd in mei/juni 2022, investeren Vlaamse lokale besturen naar schatting tussen de 15 en 20 euro per inwoner aan fietsbeleid in 2022. Dat is dus drie keer meer dan in 2017. Het mediaanbedrag voor investeringen in fietsinfrastructuur is 300.000 euro/jaar; voor fietsparkeren is dat 15.000 euro.

De enquête gaat ook in op de beleidsdoelstellingen die lokale besturen koppelen aan de investeringen in fietsinfrastructuur, hoe de samenwerking met partners verloopt, welke informatie- en communicatieacties besturen voeren opzetten in het fietsbeleid én welke realisaties ze nastreven rond fietsparkeren.

Over de resultaten van de enquête stelde Fietsberaad Vlaanderen onderstaand rapport op over het fietsbeleid op lokaal niveau.

De resultaten over de bevraging naar burgers, die in hetzelfde jaar liep, vindt u hier.

Rapport enquête lokaal fietsbeleid 2022