Advies: Deelfietsen als schakel in basisbereikbaarheid


Deelfietsen zijn in volle ontwikkeling. Versneld door verschillende technologische evoluties, vormen ze een steeds belangrijker aspect van het mobiliteitsbeleid en specifiek van het fietsbeleid. De uitdaging bestaat erin om deelfietsen aaneen te schakelen met bestaande vervoersmiddelen, zoals trein, tram, bus etc. Dit advies gaat in op de uitdagingen waar de lokale overheden en de Vlaamse overheid als regisseurs voor staan: hoe kunnen zij rekening houden met deelfietsen en ze integreren in hun mobiliteitsbeleid?

Uitdaging: integratie met openbaar vervoer

De opkomst en stijgende populariteit van de freefloating deelfietsen, waarbij de fiets niet naar een vast station moet worden teruggebracht, vergroot het aanbod aan deelfietsen. Toch is de integratie van deze deelfietsen met het bestaande openbaar vervoer een uitdaging. Er is namelijk geen garantie dat er aan het knooppunt fietsen ter beschikking zijn, aangezien ze blijven staan waar de vorige gebruiker ze heeft achtergelaten. Daarnaast worden ze voornamelijk gebruikt voor binnenstedelijke verplaatsingen zonder overstap naar trein, tram of bus.

Investeer in back-to-onesystemen

Fietsberaad Vlaanderen adviseert overheden om te blijven investeren in back-to-onesystemen, waarbij de deelfietsen worden teruggebracht naar eenzelfde station. Zo kan de beschikbaarheid van de fietsen en de aaneenschakeling met het openbaar vervoer beter gegarandeerd worden. Door een vast aanbod van deelfietsen, fietsparkeervoorzieningen en deelwagens kunnen bushaltes en stations uitgroeien tot herkenbare mobiliteitspunten. Bovendien kan de Vlaamse overheid ook een rol spelen in het sturen naar meer interoperabiliteit tussen openbaar vervoer en deelfietssystemen. Dat bevordert de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer.

In het bijgevoegde advies​ vind je meer argumentatie over deelfietsen als verlengstuk van het openbaar vervoer én als zelfstandig mobiliteitsoplossing.

Voor de problematiek van freefloating deelfietsen verwijzen we naar het afgeronde onderzoek waarin Fietsberaad pleit voor een lokaal vergunningenstelsel.

Deelfietsen Blue Bike

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

20.03.2023 // Webinar Deelfietsen

Nieuws

Vlaming formuleert verwachtingen fietsbeleid steeds sterker

Nieuws

MIT houdt proefproject met autonome fietsen