Succes verhuur elektrische stadsfietsen (Luik)

In 2013 startte de Stad Luik de fietsverhuurdienst ‘Vélocité’ op. Door het grote succes besliste de stad om nu ook elektrische stadsfietsen te verhuren.

In 2013 werd de Stad Luik verkozen als pilootstad in het kader van het Waalse Fietsplan ‘Wallonie Cyclable’. De stad ontwikkelde daarop een werkprogramma met de volgende aandachtspunten:

  • Een fietsnetwerk met éénrichtingsverkeer ten behoeve van fietsers;
  • fietsenstallingen;
  • opleidingen voor fietsers;
  • communicatiecampagnes;
  • de werking van de fietsverhuurdienst ‘Vélocité’.

Vélocité bevindt zich aan het station van Luik-Guillemins. Luikenaars kunnen er stadsfietsen huren voor een maand (10 EUR), een trimester (20 EUR) of een jaar (80 EUR). De stad heeft met dit project twee doelen voor ogen. Het is ten eerste de bedoeling om meer Luikenaars op de fiets te krijgen. Verder wil Luik zo de uitstoot door gemotoriseerd verkeer verminderen.

Al meteen werd het project een groot succes. Daarom besliste de stad in 2017 om ook elektrische stadsfietsen op te nemen in haar aanbod. Dat is begrijpelijk, aangezien Luik bekendstaat om haar hoogteverschillen.

Verhuur elektrische fietsen Luik (Vélocité)

Initiatiefnemer

  • Stad Luik

Contact

Locatie

Vélocité aan het treinstation Luik-Guillemins

Betrokken partijen

De stad Luik richtte het project ‘Vélocité’ op samen met de fietsersvereniging Pro Vélo.

In de opstartperiode (2013) richtte het stadsbestuur een programma en een budget op. Dat deed ze in samenwerking met een stedelijke fietscommissie waarin alle actoren zetelen die betrokken zijn bij het fietsbeleid.

De verschillende deelmaatregelen werden vervolgens stuk voor stuk opgestart volgens het uitgewerkte programma, vanaf 2013. Verder communiceerde de stad intensief naar de bevolking over het plan en de evolutie ervan.

Ten slotte mochten in 2017 44 personen of gezinnen gedurende twee maanden gratis een e-bike uitproberen. Die testpersonen koos de stad uit op basis van hun mobiliteitsprofiel, namelijk de kans dat ze overstappen van een gemotoriseerd voertuig op de fiets.

Evaluatie

Het programma kende vanaf de start een groot succes. De elektrische stadsfietsen werden namelijk geleend voor wel 644 lange en halflange huurperiodes. De cijfers over het gebruik van de fiets in het algemeen, en de elektrische fietsen in het bijzonder worden opgevolgd. Voorts werd de Stad Luik omwille van de fietsverhuurdienst Vélocité genomineerd voor de ‘Belfius Smart City Award 2015’.

We kunnen tot slot uit dit project besluiten dat de stad Luik een duidelijk effect heeft teweeg gebracht. Het project heeft namelijk een duidelijke positieve invloed op de mobiliteitskeuzes van een groot aantal Luikenaars door degelijke (elektrische) stadsfietsen tegen lage huurprijzen aan te bieden.

Investering

2013 – 2017

  • Totaal ‘Liège Ville Pilote Wallonie Cyclable’: 1 280 000 EUR
  • Proefproject elektrische fietsen: 90 000 EUR

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Succesvolle samenkopen elektrische fietsen (regio Rivierenland)

Nieuws

Vlaamse overheid organiseert testdagen voor speed pedelecs zonder papieren

Nieuws

Brusselse elektrische deelfietsen halen 250.000 euro op via crowdfunding