Tijdelijke fietsenstallingen vangen fietsparkeerdruk op bij events (Gent)


Tijdelijke fietsenstallingen kunnen helpen om de parkeerbehoefte voor fietsers op te vangen. De stad Gent plaatst o.a. tijdelijke fietsenstallingen bij grote evenementen zoals de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Gent maakt het de organisatoren van sportmanifestaties of cultuurevenementen  makkelijk om tijdelijke fietsenstallingen aan te vragen.

Waarom tijdelijke fietsenstallingen?

Tijdelijke fietsenstallingen zijn een middel om pieken in de fietsparkeervraag op te vangen zonder permanente infrastructuur te moeten voorzien en/of ruimte te moeten innemen. Zeker in het centrum van steden en gemeenten is de fietsparkeerdruk bij evenementen of op shoppingdagen hoog. Het is echter niet altijd mogelijk noch wenselijk om bijkomende, vaste fietsparkeerplaatsen te voorzien enkel om deze pieken op te vangen. Het voorzien van tijdelijke fietsenstallingen is in dat geval een meer aangewezen maatregel.

De Stad Gent zorgt zelf voor tijdelijke fietsenstallingen bij grote evenementen zoals de Gentse Feesten of het Lichtfestival maar biedt ook organisatoren van sportmanifestaties of culturele events de mogelijkheid om tijdelijke fietsenstallingen aan te vragen. Via een online formulier kunnen ze een aanvraag bij de Fiestambassade indienen. Na goedkeuring van de aanvraag worden de tijdelijke fietsenstallingen geleverd.

Mobiele tijdelijke fietsenstalling in Gent

Initiatiefnemers

  • Stad Gent
  • Fietsambassade

Aandachtspunten

Bij het inzetten van tijdelijke fietsenstallingen is het zaak om een goed compromis te vinden tussen verschillende aspecten:

  • De kwaliteit en de diefstalveiligheid van de stallingen;
  • de snelheid (tijdsinvestering) om ze op te stellen;
  • de duurtijd van het evenement.

Door met die elementen rekening te houden, diversifieert de stad Gent welk type stalling ze voor welk type evenement beschikbaar stelt. Zo kan het zijn dat tijdelijke fietsenstallingen  van hetzelfde type zijn als stallingen die doorgaans in de stad worden gebruikt. Op andere locaties worden fietsenstallingen met nadarhekken voorzien.

Verder is het belangrijk om bij tijdelijke fietsenstallingen op voorhand te communiceren over de aanwezigheid van extra fietsenstallingen. Op die manier verhoog je niet alleen het comfort van de bezoeker die nu al met de fiets komt maar moedig je het fietsgebruik bij alle bezoekers aan.

Andere voorbeelden

Naast tijdelijke fietsenstallingen voor evenementen zijn ook andere vormen van tijdelijke fietsenstallingen het overwegen waard.

Zo worden in Groningen tijdelijke fietsenstallingen voorzien om de piek aan fietsparkeervraag op shoppingdagen op te vangen. Het fietsgebruik in de Nederlandse gemeente Groningen bedraagt bijna 50%. Dat leidt tot een hoge fietsparkeerdruk in de binnenstad, zeker in het winkelgebied op de vrijdagse koopavond en tijdens het weekend. Om het hoge aantal fietsen te kunnen stallen, voorziet de gemeente van donderdag t.e.m. zondag bijkomende fietsrekken in de binnenstad. Deze tijdelijke stallingen zorgen ervoor dat de fiets veilig kan achtergelaten worden tijdens het winkelen. Bijkomend detail: om te vermijden dat fietsen tegen de etalages worden gezet, legt de gemeente rode lopers. Deze eenvoudige maatregel werkt:  de ruimte voor de winkelramen wordt tot tevredenheid van de winkeliers gevrijwaard van gestalde fietsen.

Verder bestaat er nog een specifieke en inspirerende vorm van tijdelijke stalling, namelijk de flexparking die in Kopenhagen wordt uitgetest in een aantal schoolomgevingen. Het systeem bestaat erin dat bepaalde parkeerplaatsen overdag (bv. tussen begin en einde schooldagen) voor fietsparkeren worden gebruikt en ‘s avonds voor autoparkeren.  Op die manier wordt de fietsparkeerbehoefte overdag gecombineerd met de autoparkeerbehoefte ‘s avonds. Tegelijk verdwijnen gestalde fietsen van het voetpad naar de parkeerplaats waardoor de loopruimte voor voetgangers verhoogt. Via blauwe markering op de parkeerplaatsen en een bijhorend bord (zie foto’s) wordt dit duidelijk gecommuniceerd. Fietsen kunnen op hun eigen staander gestald worden. Deze stallingsvorm zorgt ervoor dat fietsen er enkel aanwezig zijn tijdens de schooluren maar ‘s avonds niet blijven staan.

De flexparking is eerst in één school uitgetest en bleek succesvol te zijn. Zowel door de fietsers als door de automobilisten werd de flexparking doorgaans gerespecteerd. Momenteel wordt onderzocht welke andere schoolomgevingen hiervoor in aanmerking kunnen komen. De flexparking is ook communicatief een sterk verhaal: er wordt namelijk zowel een oplossing voor fietsers als voor autogebruikers aangeboden.

Investering

sinds 2012
onbekend