Met fiets naar de stad, verder met de buggy (Leuven)


De stad Leuven besloot in 2012 om bij de heraanleg van het Rector de Somerplein (het vroeger Fochplein) een gratis ondergrondse bewaakte fietsparkeergarage voor 550 fietsen te voorzien in combinatie met verschillende andere diensten. Een van die diensten is een buggypunt waar buggy’s gratis kunnen worden uitgeleend. Het was toen uniek in Vlaanderen en meteen een schot in de roos.

De stad Leuven kent als Vlaamse centrum- en studentenstad een zeer hoog aantal fietsers. De fietsparkeervraag is er dan ook erg hoog en het toegankelijk houden van voetpaden en doorgangen is een uitdaging voor de stad. Om de fietsparkeercapaciteit te verhogen, zet de stad in op het vermeerderen van het aantal plaatsen op strategische locaties waar veel bezoekers samenkomen, zoals de oude binnenstad, het commerciële en toeristische centrum van Leuven.

Daarom heeft de stad het Rector De Somerplein (het vroegere Fochplein) in 2012 heraangelegd en er een gratis ondergrondse bewaakte fietsparkeergarage geplaatst. Op dat plein zijn horecazaken en winkels gelegen en het vormt ook het begin van de winkelas naar het station, de Bondgenotenlaan. Ook is het De Somerplein op het station na de belangrijkste halte voor de bussen van De Lijn met dagelijks 17.000 reizigers die er op- en afstappen.

Tegelijkertijd wil de stad het winkelend publiek diensten aanbieden die de keuze voor de fiets vergemakkelijken. Zo kunnen ze in de fietsparkeergarage onder andere terecht voor kleine fietsherstellingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, 189 gewone en 8 gekoelde lockers voor boodschappen en openbare toiletten.

Sinds 2014 biedt de stad er zelfs een buggypunt waar 7 kinderwagens gratis kunnen worden uitgeleend. Zo hoeven boodschappentassen niet de hele dag worden meegezeuld. Ook kunnen ouders die hun kind(eren) met de bakfiets, fietskar of op een fietsstoeltje vervoeren, hun verplaatsing te voet vervolgen in combinatie met de buggy.

Om een zo hoog mogelijke parkeercapaciteit te bereiken, koos de stad voor een dubbeldekstalling waarbij 2 fietsen boven elkaar geparkeerd kunnen worden. De stalling biedt zo plaats aan 550 fietsen. De stalling is open, bewaakt en gratis van 8u tot 24u van zondag tot woensdag en van 8u tot 03u van donderdag tot zaterdag.

Fietsen die in de stalling overnachten kunnen dat voor 3 euro. Naast een manier om inkomsten te vergaren, wil de stad Leuven vooral ontmoedigen dat studenten de stalling als weekendparking gebruiken (die daarvoor aan het station terecht kunnen), en zo de plaats innemen van de bezoekers.

Fochplein
ontdekook_buggypunt

Initiatiefnemers

  • Stad Leuven

Contact

Arne Smeets

Stad Leuven, Afdeling samenleven en diversiteit (voor Buggypunt)

APCOA

Locatie

Rector De Somerplein, Leuven

Betrokken partijen

De Stad Leuven en de privé uitbater Apcoa voor de fietsenstalling en het herstelpunt, Buggybookers voor het buggypunt.

Evaluatie

Na een langzame start gaat de bezettingsgraad van de parking in stijgende lijn. De gemiddelde bezettingsgraad ligt bij 31%, al is het in de weekends en tijdens evenementen beduidend drukker. Van 1 mei tot eind 2014 vonden er meer dan 500 uitleningen plaats bij het buggypunt. In het fietsherstelpunt worden gemiddeld 370 herstellingen per maand uitgevoerd.

De stad Leuven meet dagelijks, op vaste tijdstippen de bezetting van de stalling. Steekproefgewijs telt en controleert ze of de dienstverlening op pijl verloopt.

Aandacht voor zichtbaarheid en comfortabel binnenfietsen van de stalling is van groot belang om een ondergrondse fietsenstalling te laten werken. Om de stalling meer bekend te maken bij de gebruikers werden er dan ook verschillende communicatiecampagnes rond gevoerd.

Op dit moment zoekt de stad naar manieren om de stalling via een abonnementsformule ter beschikking te stellen van omwonenden zonder inpandige stallingsmogelijkheid en die een stallingsbehoefte hebben. Wel blijft het kortparkeren voor bezoekers prioriteit.

Investering

Fietsenstalling: 2012

Buggypunt: 2014

  • Bouw fietsenstalling: 2 257 000 EUR
  • Uitbating door Apcoa: 34 000/maand door Stad Leuven

Het buggypunt is een proefproject waarvoor via verschillende innovatiemiddelen en subsidies budget verzameld wordt. Hiermee kan Buggybooker een uitrol voorbereiden naar andere steden en gemeenten in Vlaanderen en Nederland.