Investeren in veilige fietsenstallingen (Antwerpen)

Een fietsvriendelijke stad voorziet niet enkel in fietspaden. Het veilig en ordelijk stallen van de fiets bij vertrekpunt én bestemming zijn even belangrijk. Fietsenstallingen moeten dus beschikbaar zijn in of nabij de woning, bij grote publiekstrekkers, openbare gebouwen, centrumgebieden en aan haltes van openbaar vervoer.

Sinds 4 april 2011 is er in Antwerpen een nieuwe bouwcode van kracht waarin fietsparkeernormen werden opgenomen. Die code stelt dat bij elk (ver)bouwwerk waarvoor een vergunning nodig is, de initiatiefnemer kwaliteitsvolle fietsenstallingen dient te voorzien.

Het Parkeerbedrijf van de stad huurt leegstaande ruimtes (garages, winkelpanden etc.) en richt ze in als buurtfietsenstallingen. De plaatsen worden verhuurd aan buurtbewoners voor 5 EUR per maand.

Om kortparkeren voor fietsers te vergemakkelijken, heeft Antwerpen sinds 2006 meer dan 3000 nieuwe fietsparkeerplaatsen voorzien. 1000 fietsbeugels werden geplaatst op vraag van burgers en 2000 bijkomende fietsbeugels werden opgenomen in projecten voor (her)inrichting van straten en pleinen.

Antwerpen kocht ook mobiele stallingen aan die 1000 extra plaatsen bieden bij evenementen. Aansluitend voorziet de stad wegwijzers en klein ondersteunend materieel om het parcours voor trappers toegankelijk, veilig en vlot te maken.

Ten slotte komen er bij elk stadsontwikkelingsproject extra fietsparkeerplaatsen bij, conform de nieuwe bouwcode.

(Bron: Fietsgemeente / Fietsstad 2012 – VSV)

fietsenstalling stad Antwerpen

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Transformatie van stationsomgeving Liedekerke

Nieuws

Grote steden staan verder op vlak van fietsparkeren, blijkt uit grootschale enquête (2017) bij Vlaamse Steden en Gemeenten

Nieuws

Antwerpen stapt in project voor fietsparkeerplatform