Fietsparkeren op straat a.d.h.v. fietsbeugels (Lier)


De wijk ‘t Looks, een woonzone in de historische binnenstad van Lier, werd in 2012 heraangelegd. Daarbij koos de stad ervoor om een groot aantal omgekeerde U-profielen (fietsbeugels) te plaatsen rond bomen, aan het uiteinde van parkeervakken en naast de gevels. Dat laatste besloot ze om rijdende en parkerende wagens te dicht bij de gevels te weren.

De fietsbeugels laten toe om aan elke kant één tot twee fietsen te plaatsen en vast te maken. Daardoor is er een groot aanbod aan stallingsplaatsen waardoor de fietsen vlot beschikbaar zijn. Daarnaast wordt er op die manier ruimte bespaard in de woning zelf.

Het project past binnen de doelstelling om fietsen te stimuleren en de stallingsproblemen voor fietsen op te lossen. Parallel met de heraanleg werd ook een bouwverordening actief dat voor nieuwbouwprojecten en verbouwingen specifieke eisen oplegde i.v.m. het voorzien van stallingsplaatsen voor fietsen.

Initiatiefnemer

  • Stad Lier

Locatie

Wijk ‘t Looks in Lier

Betrokken partijen

De herinrichting van de wijk werd gedaan door de stedelijke diensten. Voor het ontwerp van de plaatsing van de fietsbeugels deed de stad een beroep op een externe ontwerper. Dat ontwerp werd uitgebreid besproken met de bewoners. Daarbij ging de stad meestal in op bijkomende vragen (behalve als ze hinder voor anderen veroorzaakten). Daarnaast werden wijzigingen beoordeeld in functie van het verwachte gebruik of misbruik van de inrichting.

Op andere locaties dan ‘t Looks gebeurt de plaatsing op vraag van de bewoners.

Evaluatie

Het concept werd als zeer positief ervaren door bewoners en het beleid zodat in andere nieuwe heraanlegprojecten de plaatsing van deze omgekeerde U-profielen een standaardoplossing is. Ook worden ze op andere locaties ook op aanvraag geplaatst in een bestaande straatlay-out.

De meeste van de profielen worden intensief gebruikt, met een groot aantal fietsen in het straatbeeld. De profielen structureren in sterke mate de plaatsing van fietsen in de straat. De straat is namelijk veel ordelijker dan wanneer er geen voorzieningen zijn.

Bewoners blijken in het algemeen zeer tevreden omdat de fietsen vlot beschikbaar zijn en men ook ruimte spaart in de woning zelf.

Investering

2011 – 2012

  • Aankoopprijs/100 stuks: 60 EUR/stuk