Fiets levert elk jaar 250 miljoen op (Utrecht)

De fiets levert Utrecht jaarlijks 250 miljoen euro op aan maatschappelijke baten. De stad zou dat bedrag kwijt zijn aan onder meer zorg, luchtkwaliteitsmaatregelen en vertragingen in het verkeer wanneer alle fietsers de auto zouden nemen. Utrecht is de eerste Nederlandse stad waar de directe en sociaal-economische waarde van de fiets inzichtelijk is gemaakt.

21,3 miljoen sociaal-economische waarde​

Utrecht heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de fiets. Met effect: tussen 2010 en 2015 steeg het aantal fietskilometers met 53 miljoen tot 616 miljoen. Daarmee ligt de groei van het aantal fietskilometers vele malen hoger dan het gemiddelde van Nederland.

De toename van dit fietsgebruik heeft verschillende positieve maatschappelijke effecten. Zo zijn fietsers gezonder en productiever. Dit heeft positieve effecten voor werkgevers, zorgverzekeraars en dus de maatschappij als geheel. Bovendien dragen fietskilometers – als vervanging van autokilometers – bij aan schonere lucht en geluidsafname. De maatschappelijke effecten van de toename in het aantal fietskilometers zijn uit te drukken in een sociaal-economische waarde van €21,3 miljoen. Ook automobilisten profiteren van de grote aantallen fietsers, omdat voor hen de betrouwbaarheid van de reistijd toeneemt.

38 miljoen directe economische waarde

De directe economische waarde (bijdrage aan het nationaal inkomen) van de fiets in Utrecht bedroeg in 2014 ruim 38 miljoen euro. De Utrechtse fietsindustrie levert een kleine 300 voltijdse werkplaatsen op en bouwt jaarlijks 23.000 fietsen. Gemiddeld 28 fietskoeriers doen ieder jaar 40.000 bezorgingen. Hiermee houden ze dagelijks tien vervuilende bestelbussen uit de stad.

Het volledige rapport vind je terug in de bijlage.

Fietsers Utrecht
Bruto Utrechts Fietsproduct