Elmo@work: met de elektrische fiets naar het werk


Is het mogelijk om met de fiets naar het werk te gaan, zonder bezweet en moe toe te komen? Dat zocht Elmo@work even uit. Elmo@work is een pilootproject van het VIM (Vlaams instituut voor Mobiliteit) waarbij is bekeken of elektrische tweewielers een volwaardig alternatief kunnen bieden voor woon-werkverplaatsingen en dienstverplaatsingen.

72 werknemers van BIVV, Ethias, Flexpoint, Janssen Pharmaceutica, Partena Ziekenfonds, Universiteit Gent en VAB ruilden gedurende een jaar hun vertrouwde transportwijze in voor respectievelijk 61 gewone elektrische fietsen, 4 elektrische bakfietsen, 4 elektrische vouwfietsen en 3 elektrische scooters.

Resultaten

Het gebruik van de elektrische fietsen werd opgevolgd via enquêtes en GPS-loggers die op elke fiets werden gemonteerd. Deze GPS-loggers verzamelden gegevens rond afstand, traject, snelheid, en ritduur. En wat blijkt?

 • 78% van deelnemers doet meer dan 2 ritten per dag, met een gemiddelde van 2 à 3 ritten per dag.
 • De gefietste afstanden zijn vrij lang: gemiddelde bedraagt de dagelijkse afstand per gebruiker 16 km. Sommige gebruikers fietsen dagelijks wel 30 à 40km en de langste afstand gefietst per dag is 55 km.
 • De elektrische fiets is snel met een gemiddelde snelheid van 21km/u. Het is dus een ideaal instrument voor woon-werkverplaatsingen tot 20 km en een goede manier om aandeel auto in woon-werkverplaatsingen te verminderen.
 • Net zoals bij gewone fietsen werd tijdens de winter de elektrische tweewieler minder gebruikt. Vooral neerslag en gladheid maken het elektrisch fietsen minder aantrekkelijk.
 • De bakfietsen werden vooral gebruikt door gezinnen met kinderen.
 • De meerderheid van de deelnemers (75%) reed voordien met de wagen.
 • En als je dacht dat elektrische fietsen meer iets zijn voor wat oudere fietsers, dan sla je de bal mis. Het imago van de elektrische fiets als “iets voor ouderen” klopt niet: twee derde is namelijk jonger dan 45 jaar. Je moet dan misschien wat minder hard trappen in vergelijking met een ‘gewone’ fiets, maar toch voelt een derde van de testpersonen zich fitter.
 • Een elektrische fiets in combinatie met openbaar vervoer is dan weer niet zo’n succes. Omdat elektrische fietsen vrij zwaar zijn is het niet zo evident om een elektrische vouwfiets mee te nemen op de bus, tram of trein.
 • Omdat de aankoop van een elektrische fiets toch redelijk duur is, stimuleert een bijdrage van de werkgever wel om toch te kiezen voor een elektrische fiets. Er zijn voor de werkgever trouwens heel wat fiscale voordelen en subsidies beschikbaar.
 • Na het project waren 6 op 10 deelnemers zo enthousiast over het gebruik dat ze na afloop van het project de elektrische fiets hebben gekocht. Het kunnen uittesten van de fietsen en de goedkope overnameprijs zitten daar wel voor iets tussen.

Om andere bedrijven aan te moedigen om elektrische fietsen te stimuleren bij hun werknemers is er een website met heel wat info beschikbaar: www.elmoatwork.be. Je vindt er praktische info over hoe elektrische fietsen kan gestimuleerd worden binnen een bedrijf, alsook weetjes rond wetgeving, fiscaliteit, en subsidies.

Elmo@work elektrische bedrijfsfiets

Initiatiefnemers

 • Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)

Contact

Katrien Backx

Betrokken partijen

Het project is een initiatief van het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit). BIVV, Ethias, Flexpoint, Janssen Pharmaceutica, Partena Ziekenfonds, Universiteit Gent en VAB zijn de partners in het project. UGent stond in voor de monitoring van het gebruik (dataloggers, online bevraging, smartphonebevraging) en voerde een impactberekening uit. Traject stond in voor de begeleiding van de bedrijven bij de selectie van de testpersonen en voor het aanleveren van de inhoud voor de website www.elmoatwork.be. B2Bike, Team Cyclis en Max Mobiel zijn de leasingpartners die instonden voor de levering van de tweewielers en het onderhoud ervan.

Evaluatie

Er werden op drie manieren gegevens verzameld:

 • Door middel van een GPS-logger op alle elektrische tweewielers werden gegevens verzameld over
  het gebruik van de voertuigen zoals afstand, traject, tijdsduur, snelheid enz. De resultaten werden
  opgevolgd via een online dashboard.
 • Via smartphone-apps werd door alle deelnemers gedurende twee weken alle verplaatsingen
  ingegeven.
 • Om het gebruik van de elektrische tweewielers binnen het ELMO-project beter te begrijpen werden
  een aantal tussentijdse bevragingen gehouden onder de deelnemers.

Investering

2013 – 2016
2014 – 2015 (testfase elektrische fietsen)

 • Totale budget: 357 500 EUR
 • Financiële partners:
  • IWT (subsidies): 80%
  • Deelnemende bedrijven: 20%

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Gent maakt spitspunten voor woon-werkverkeer

Document

Advies speedpedelec: meer verkeersveiligheid en behoud concurrentievoordeel

Nieuws

29.759 ingeschreven speedpedelecs in België