Convenant voor fietsbeleid tussen stadsbestuur en Fietsersbond in Vilvoorde


Het convenant tussen de stad Vilvoorde en Fietsersbond Vilvoorde heeft als doelstelling de realisatie en opvolging van alle aspecten die de zachte weggebruiker aanbelangen, zoals die beschreven zijn in het gemeentelijk mobiliteitsplan, te garanderen.

Een convenant is een overeenkomst waarin verschillende partijen afspraken vastleggen over  beleid, intenties en samenwerking. Het convenant tussen Stad Vilvoorde en Fietsersbond Vilvoorde kadert in de uitvoering van het mobiliteitsplan – definitief conform verklaard door de Provinciale Auditcommissie Vlaams-Brabant op 25 april 2002- en de opvolging van alle  aspecten met betrekking tot de zachte weggebruiker. Het initiatief tot de overeenkomst werd genomen door het stadsbestuur van Vilvoorde. De fietsersbond werd  aangezocht als partner voor de samenwerking. Het convenant werd afgesloten voor een periode van 5 jaar, lopende van het moment van de ondertekening, 23 september 2007.

Doel

Het doel van het samenwerkingsakkoord is bestaande knelpunten wegwerken en nieuwe knelpunten voorkomen bij de uitbouw van een functioneel fietsroutenetwerk in Vilvoorde. Het einddoel is een comfortabel fietsroutenetwerk dat de verschillende wijken met het stadscentrum én onderling met elkaar verbindt. Met veilige overgangen en zo weinig mogelijk belemmeringen om een vlotte doorgang te verzekeren. Het convenant wil functioneel en recreatief fietsgebruik promoten.

De stad verbindt zich ertoe om grote werken aan voetgangers- en fietsinfrastructuur, bijvoorbeeld de (her)aanleg van nieuwe voet- en fietspaden, de installatie van fietsenstallingen, kortom alles wat bijdraagt tot het comfort van de gebruikers, voor te leggen en te bespreken met de fietsersbond.

Het Vademecum voor fietsvoorzieningen dient als leidraad, zowel voor openbare werken door de stad, als voor de adviezen van de fietsersbond. De overeenkomst bepaalt ook dat de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur moet gebeuren binnen de voorhanden budgettaire en personeelsmiddelen. Om te vermijden dat kleine gebreken in onderhoud en infrastructuur  op de lange baan worden geschoven voor grotere vaak autogerichte ingrepen, wordt een aparte begrotingspost voorzien.

De dienst Beheer van Wegen wordt het aanspreekpunt inzake fietsbeleid. De fietsersbond verbindt zich ertoe om samen met het aanspreekpunt klachten en opmerkingen over de knelpunten te verzamelen, zodat deze tijdens een overleg met het stadsbestuur globaal kunnen worden behandeld.  Op basis van een inventaris wordt een tijdsplan opgemaakt voor het oplossen van de fietsknelpunten op de fietsroutes.

Fiets

Initiatiefnemers

  • Stad Vilvoorde

Contact

Yves De Weerdt

Betrokken partijen

Het gaat om een samenwerking tussen de stad Vilvoorde en de Fietsersbond

Evaluatie

Dat de samenwerking tussen de stad en de fietsersbond goed verliep, blijkt uit het charter tussen beide partijen in 2012. Het Fietscharter tussen Stad Vilvoorde en Fietsersbond Vilvoorde is een verderzetting van het samenwerkingsakkoord en geeft uitvoering aan het mobiliteitsplan – definitief conform verklaard door de Provinciale Auditcommissie Vlaams-Brabant op 13 november 2012 en goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 17 december 2012 -en meer bepaald aan de aspecten van de zachte weggebruiker.

Nuttige links

Dit vind je zeker ook interessant

Wervik zet in op fietsers en voetgangers

Nieuws

Fietsers applaudisseren op 198 locaties in heel België

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?