Burgerbegroting financiert fietsinfrastructuur (Antwerpen)

De inwoners van het district Antwerpen mogen sinds 2014 zelf beslissen over 10% van de totale begroting. Fietsvriendelijke straten bleken van bij de start voor de inwoners een van de topprioriteiten te zijn. Het district verwezenlijkte zo verschillende fietsstimulerende projecten.

Met de “burgerbegroting” is het district Antwerpen een voorloper in beleidsparticipatie. Sinds 2014 beslissen burgers over de verdeling van 10% van de volledige jaarbegroting (goed voor 1,1 miljoen euro). Bewoners bepalen in een grote lijst van beleidsdomeinen en thema’s de prioriteiten die ze willen voorleggen aan het “districtsforum”. In dat forum worden de budgetten verdeeld over de prioriteiten. “Fietsen en voetgangers” was daarbij in 2017 één beleidsdomein, met daarin thema’s zoals fietsenstallingen, betere fietspaden, en fietsvriendelijke straten.

Bewoners verdelen tijdens het districtsforum het beschikbare bedrag over de meest populaire thema’s. Dat gebeurt in spelvorm. Het resultaat van de burgerbegroting is het gemiddelde resultaat van alle tafels op het districtsforum. In een derde fase dienen inwoners zelf projecten in voor de concrete besteding van het vastgelegde budget.

Voor de projectronde zijn er drie stappen: (1) projecten indienen (voorjaar), (2) haalbaarheidstoets (zomer) en (3) beslissing op een burgerbegrotingfestival (najaar).

burgerbegroting

Fietsgerelateerde bestedingen van het budget

Binnen het thema fiets ging het op volgende projecten:

  • Extra fietsstallingen
  • Fietstrommels voor bewoners
  • Fietsvriendelijke heraanleg van straten
  • Aanbrengen van fietssuggestiestroken
  • Een campagne “Fiets de stad”
  • Aankoop van riksja’s voor het project “fietsen zonder leeftijd”

Participatie staat duidelijk centraal in dit project. Bij aanvang in 2014 was het project op deze schaal ook een primeur in Vlaanderen, maar wereldwijd zijn er al duizenden steden waar burgers mee praten over de besteding van minstens een deel van het overheidsgeld.

Dit is een unieke kans voor elke inwoner van het district om met andere inwoners in dialoog te gaan en rechtstreeks mee het beleid te maken. District Antwerpen heeft ongeveer 190.000 inwoners, die betrokken partij kunnen zijn in de beslisprocessen. Inwoners kunnen een project indienen om zelf of in groep uit te voeren, of een project dat het district kan uitvoeren. Het project moet plaatsvinden in het district Antwerpen.

Investering

2014, 2015, 2016, 2017

Totale budget voor fietsvriendelijke straten: 104.373,00 EUR (2017)

Meer informatie

Meer informatie over de burgerbegroting in Antwerpen vind je in de fiche in de bijlage.

Dit vind je zeker ook interessant

Wervik zet in op fietsers en voetgangers

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?

Praktijk

Convenant voor fietsbeleid tussen stadsbestuur en Fietsersbond in Vilvoorde