Bicycle Account geeft feiten en cijfers fietsen weer (Kopenhagen)

Kopenhagen maakt tweejaarlijks een Bicycle Account op. Bicycle Accounts  geven op een overzichtelijke manier kentallen weer in verband met fietsen. Ze omvatten fietsverkeerdata mobiliteits- en ongevalscijfers), opinies van fietsers en niet-fietsers over fietsomstandigheden en cijfers omtrent fietsinfrastructuur. De Bicycle Account richt zich tot mensen binnen de administratie en beleidsmakers. Daartoe is het belangrijk een overzichtelijk aangenaam te lezen document te maken. Ook diverse andere steden maakten ondertussen een Bicycle Account op zoals Orebrö en Ljubljana. Orebrö maakte een eerste Bicycle Account op in 2013, waarbij ze toonden dat starten helemaal niet moeilijk is. Dit voorbeeld is belangrijk want de beslissing nemen om te starten, ook al zijn een beperkt aantal data beschikbaar, blijkt een belangrijke drempel te zijn.

Het hoofddoel van Bicycle Accounts is te zorgen voor feiten en cijfers over fietsen in de stad. Het is op die manier een belangrijk monitoringsinstrument ter ondersteuning van de planning en uitwerking van het fietsbeleid. Ze zorgen ook voor een verantwoording van de fietsuitgaven en voor argumenten om te blijven investeren in fietsbeleid. Op die manier worden beleidsmakers en andere administraties (gezondheid, cultuur,…) vlot bereikt en bewust gemaakt van het belang van de fiets.

Bicycle Accounts geven op een overzichtelijke manier kentallen weer in verband met fietsen. Ze omvatten fietsverkeerdata (mobiliteits- en ongevalscijfers), opinies van fietsers en niet-fietsers over fietsomstandigheden en cijfers omtrent fietsinfrastructuur:

 • Fietsverkeersdata (fietsaandeel in verkeer, ongevalstatistieken,..) In Orebrö zijn alle gegevens beschikbaar in bestaande lokale of nationale statistieken. In Kopenhagen worden heel wat gegevens verzameld via manuele tellingen door studenten. Andere gegevens zijn beschikbaar binnen de administratie.
 • Opinie van gebruikers omtrent fietsomstandigheden in de stad via het afnemen van interviews.  In Orebrö wordt geen specifieke enquête georganiseerd. In Kopenhagen stelt de administratie de enquête op en besteedt ze de afname uit.
 • Evolutie in fietsinfrastructuur (fietspaden, fietsparking,…. ) In Orebrö en Kopenhagen gebeurt dit op basis van cijfers van de administratie
 • Andere specifieke thema’s

Stappenplan Bicycle Account

Stappen in de opmaak zijn de volgende:

 • Beslissing tot opmaak van de Bicycle Account: een belangrijk te overwinnen drempel is het nemen van de beslissing om te starten. In een eerst fase kan de Bicycle Account beperkt zijn en/of niet alle facetten omvatten. In een volgende fase kan deze dan verder vervolledigd worden. Beslissen om ermee te starten kan dus ook als er maar een beperkt aantal gegevens ter beschikking zijn.
 • Bepalen van specifieke doelen en doelgroepen: het algemeen doel is een cijfermatige opvolging van fietsbeleid, maar het is belangrijk te bepalen op basis van welke specifieke cijfers dat zal gebeuren. Beschikbare data spelen hierbij vanzelfsprekend een rol.
 • Nagaan databeschikbaarheid: welke data zijn beschikbaar binnen eigen administratie, maar mogelijk ook elders, nationaal, regionaal niveau,…
 • Plannen hoe en op welke termijn er voor niet beschikbare data kan gezorgd.
 • Organiseren van verzamelen van ontbrekende data. Hoe er rekening mee dat het organiseren,  uitvoeren en verwerken van een enquête voor een eerste keer al snel 3 maanden in beslag neemt.
 • De gegevens publiceren op een aantrekkelijke manier.

Bicycle Account niet enkel voor mobiliteit en openbare werken

De Bicycle Account past vanzelfsprekend in het beleid vanuit het domein mobiliteit en openbare werken. Toch kunnen ook aspecten in relatie met andere beleidsdomeinen worden opgenomen zoals bijvoorbeeld economie (bv. belang  van de fiets voor de kleinhandel), financiën en begroting. Ook de departementen gezondheid en cultuur kunnen worden betrokken.

De werk- en doorlooptijd is algemeen afhankelijk van de beschikbaarheid van de data en het ambitieniveau van de accounts. Het nodige tijdsbudget in Orebrö was een goede maand, waarvan 2 à 3 weken effectieve werktijd.

Initiatiefnemers

 • Stad Kopenhagen
 • Stad Orebrö

Contact

Stad Kopenhagen

 • Secretariat for The Cycling Embassy Of Denmark
 • +45 40 70 83 77
 • info@cycling-embassy.org

Stad Orebrö

 • Anna Åhlgren
 • Project Manager and Cycling Planner
 • anna.ahlgren@orebro.se

Locatie

Kopenhagen

Orebrö

Betrokken partijen

Noch Orebrö, noch Kopenhagen organiseert participatie omtrent de Bicycle Accounts. Verder is de projectverantwoordelijke  de fietscel of fietsambtenaar. Hij doet in eerste instantie beroep op eigen
kennis en beschikbare informatie binnen zijn departement en contacteert wel andere departementen
i.v.m. de info van andere beleidsdomeinen.

Evaluatie

Orebrö en Kopenhagen zijn enthousiast over de Bicycle Accounts. Ze laten toe meer zichtbaarheid te geven aan fietsbeleid, de uitgaven te verantwoorden en ook eventueel extra uitgaven voor fietsbeleid te verantwoorden. In de eerste plaats resulteert het opmaken van een Bicycle Account in betere en gestructureerde verzameling van gegevens i.v.m. fietsen.

De Bicycle Account leidt ook tot een groter bewustzijn omtrent het belang van fietsen voor de stad, vooral bij  beleidsmakers en mensen van de administratie (gezondheid, openbare werken, mobiliteit, cultuur,…). De Bicycle Accounts worden graag en goed gelezen door  deze mensen.

Bicycle accounts laten ook een permanente monitoring toe die zorgt voor een betere planning en gerichtere investeringen op plaatsen waar ze het meest nodig zijn.

Investering

Kopenhagen: 1994 – heden

Orebrö: 2013 – heden

Kopenhagen

 • Lay-out, drukken, organisatie van enquêtes, foto’s enz.:  50 000 EUR (exclusief personeelskosten van de administratie)
 • Financiering door de stad

Orebrö

 • Eerste Bicycle Account: 6 000 EUR (hoofdzakelijk personeelskosten)
 • Financiering eerste Bicycle Account in het kader van een Europees project: Europa financierde 75% (de volgende jaren zal Orebrö zelf de Bicycle Accounts financieren)

Ljubljana

 • Financiering eerste Bicycle Account in het kader van een Europees project: Europa financierde 75%

Meer info

Dit vind je zeker ook interessant

Wervik zet in op fietsers en voetgangers

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?

Praktijk

Convenant voor fietsbeleid tussen stadsbestuur en Fietsersbond in Vilvoorde