Analyse van de fietsbaarheid in Luxemburg

In de stad Luxemburg en omliggende gemeenten zit fietsen duidelijk in de lift. Dat vraagt om een groter aanbod aan veilige en aangename functionele fietsroutes. Luxemburg ging daarvoor op zoek naar buitenlandse expertise. Timenco (nu Tridée) voerde samen met Ligtermoet & Partners een fietsbaarheidsanalyse uit voor het Alzettetal (ten noorden van de stad Luxemburg) en de DICI-regio (stad Luxemburg en gemeenten ten zuiden).

De fietsbaarheidskaarten geven aan waar veilig en comfortabel gefietst kan worden, waar je toch wel wat ervaring moet hebben en welke gedeeltes van het wegennet risicovol zijn. Daarnaast werd een functioneel routenetwerk ontwikkeld dat ook op fietsbaarheid werd beoordeeld. De fietsbaarheidskaarten en routenetwerken zijn een bruikbaar hulpmiddel voor inwoners om – vaker – de fiets te nemen voor functionele verplaatsingen. Voor beleidsmakers en wegbeheerders geven ze waardevolle informatie over de huidige kwaliteit en gewenste verbeteringen.

In de stad Luxemburg ligt inmiddels een uitgebreid netwerk met fietsvoorzieningen en er is ook een deelfietsensysteem in werking. Fietsers zijn steeds meer aanwezig in het verkeer. Tegelijkertijd is er op landelijk niveau een netwerk van nationale fietsroutes uitgerold, om het recreatieve en dagelijkse verplaatsingen met de fietste bevorderen. Dit netwerk heeft ook een potentie voor functionele fietsverplaatsingen vanuit de omliggende gemeenten richting Luxemburg stad.

Om na te gaan wat gedaan moet worden om de situatie voor fietsers te verbeteren, is een fietsbaarheidsanalyse uitgevoerd van alle straten en wegen binnen de deelnemende gemeenten. Zowel de gemeentelijke wegen als de nationale routes zijn geanalyseerd.

De wegen hebben een score gekregen die is gebaseerd op de intensiteit, maximum snelheid en aanwezige infrastructuur voor fietsers. Deze score geeft aan hoe veilig en comfortabel het fietsen is. De Luxemburgse fietsersbond LVI heeft 1000 fietskilometers gemaakt om de theoretisch bepaalde fietsbaarheid te controleren op locaties waar de situatie niet geheel duidelijk was. Op een aantal locaties heeft de Luxemburgse fietsersbond voorgesteld om de score aan te passen, bijvoorbeeld omdat een gemarkeerd fietspad niet conform de normen is uitgevoerd en gevaarlijk is voor fietsers. De volgende kleurcodes werden gebruikt:

  • Groen: onervaren – geen gemotoriseerd verkeer
  • Blauw: beginner – veilig en comfortabel fietsen
  • Rood: ervaren – fietsbaar voor ervaren fietsers
  • Zwart: risicobereid – niet fietsvriendelijk

De scores zijn op een zogenaamde ‘skipiste’ kaart weergegeven. Op deze fietsbaarheidskaarten is ook het hellingspercentage meegenomen: hellingen van 3-5% en meer dan 5% zijn met een met een gestippelde lijn aangeduid.

Parallel aan het beoordelen van de fietsbaarheid, is ook een functioneel fietsroutenetwerk uitgetekend. Dit netwerk is aanvullend op het nationale netwerk en heeft als doel om de belangrijkste bestemmingen binnen de gemeenten te ontsluiten en de gemeenten ook onderling met elkaar te verbinden. Het netwerk is uitvoerig besproken met de gemeenten en vervolgens ook beoordeeld op de fietsbaarheid.

Initiatiefnemers

  • Stad Luxemburg

Contact

Christophe Reuter

Marjolein de Jong

Locatie

Regio Alzettetal

Regio DICI

Betrokken partijen

Het project werd in nauwe samenwerking uitgevoerd met het ministerie voor Infrastructuur (afdeling zachte mobiliteiten ruimtelijke ordening), de regionale samenwerkingsverbanden, de afzonderlijke gemeentes en de Luxemburgse fietsersbond (LVI).

Evaluatie

De huidige fietsbaarheidskaart biedt een nulmeting. Het ministerie is vast van plan om de fietsbaarheid de komende jaren sterk te verbeteren. Daarbij moet ze zelf nationale routes aanpakken die vaak zwart scoren. Voor de gemeenten is een analoge rol weggelegd. Het opstellen van de fietsbaarheidskaart heeft voor de deelnemende gemeenten bijgedragen aan het nadenken over de randvoorwaarden die fietsen veilig en comfortabel maken en het nut van een lokaal fietsnetwerk aansluitend op de nationale fietsroutes.

Investering

2016