Workshop analyseren fietsgedrag – Copenhagenize


Op 3/10, 4/10 en 5/10 organiseert Copenhagenize op vraag van Fietsberaad Vlaanderen en in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer workshops in vijf verschillende steden. Je leert fietsers tellen, hun gedrag observeren op kruispunten en analyseren.

Hoe observeer en analyseer je fietsgedrag? En hoe vertaal je dat naar bruikbare gegevens voor infrastructuurwerken of aanpassingen aan kruispunten? Duik samen met ons in de methodiek van Copenhagenize om het fietsverkeer met data en analyse in beeld te brengen en de gegevens te vertalen naar fietsvriendelijke ontwerpen die het fietsen stimuleren.

Wat mag je verwachten?

De workshop bestaat uit twee delen. In de voormiddag licht Copenhagenize het concept “bicycle urbanism by design” toe. Hoe maak je stedenbouwkundige en verkeersontwerpen op maat van de fiets? En welke data heb je nodig om tot de juiste inzichten en ontwerpen te komen? Welke data kan je over het fietsverkeer verzamelen? Wanneer beoordeel je fietsgedrag als gevaarlijk? Copenhagenize benadrukt het belang van concrete observaties en legt uit hoe verschillende databronnen en observatiemethodes tot meer inzicht en een beter ontwerp kunnen leiden.

In de namiddag passen we de methodiek concreet toe. Daarvoor selecteerden we 5 kruispunten in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur. Het doel van de praktijkoefening is niet zozeer om tot een volledig ontwerp te komen voor het kruispunt, maar wel om de deelnemers grip te laten krijgen op de methodieken. Op die manier kunnen deelnemers die ook succesvol in de eigen gemeente toepassen.

Waar en wanneer

 • Dinsdag 3/10 in Antwerpen (VAC)
  We bestuderen het kruispunt van de Britselei met de Mechelsesteenweg. Er is een verkeerslichtenregeling “alle fietsers tegelijk groen” maar het kruispunt heeft nog steeds te maken met een fietscongestie en beperkte wachtruimte. Hoe kunnen we dit oplossen?
 • Dinsdag 3/10 in Gent (VAC)
  De fietsstraat van de Bijlokekaai richting Henleylaai kruist de Ijzerlaan (R40). Er is een onderdoorgang die fietsers langs de Leie naar de overzijde brengt, maar toch kiezen veel fietsers voor een oversteek bovengronds. Waarom doen ze dat en hoe kunnen we de oversteek met de drukke ringweg (R40) veiliger maken?
 • Woensdag 4/10 in Brugge (VAC)
  Het kruispunt Boeveriestraat met de Hendrik Consciencelaan is een van de drukste fietskruispunten in Brugge tot 10.000 fietsers per dag. Verschillende ontwikkelingen (o.a. de realisatie van een fietssnelweg) zullen het kruispunt nog drukker maken. We trachten het fietsverkeer te begrijpen en onderzoeken de mogelijkheden.
 • Woensdag 4/10 in Leuven (VAC)
  We bekijken het kruispunt van de N3 met de Spoordijk. Voertuigen die rechtsaf van de Tiensesteenweg de Spoordijk opdraaien, komen in conflict met het fietsverkeer. De conflictvrije lichtenregeling leidde tot lange wachttijden voor het fietsverkeer waardoor deze werd ontbonden. We gaan na hoe we de verkeerstromen veilig in balans kunnen brengen.
 • Donderdag 5/10 in Hasselt (VAC)
  We gaan samen naar het kruispunt van de Guffenslaan (R70) met de Sint-Truidersteenweg (N80). We bestuderen de verschillende verkeersstromen en zoomen in op potentiële conflicten. Welke rol heeft de bypass voor het functioneren van dit kruispunt en leidt dit tot extra conflicten? Wat zijn mogelijke oplossingen?

Presentaties Copenhagenize