Voetgangersbeweging vraagt strengere regels voor deelsteps


De toenemende aanwezigheid van deelsteps leidt in veel steden tot steeds meer hinder voor voetgangers. Na Parijs neemt ook Brussel maatregelen die de overlast van deelsteps in de openbare ruimte moeten beperken. De Voetgangersbeweging vindt het signaal positief, maar vraagt meer verregaande beperkingen. 

“Wie in Brussel rondwandelt moet zich op sommige plekken letterlijk een weg banen tussen de chaos van steps en deelfietsen. Met een kinderwagen, rolstoel of rollator is er vaak geen doorkomen aan, laat staan voor blinden en slechtzienden”, zegt Tom Dhollander (Voetgangersbeweging vzw).

Brussel gaat voor verboden zones

Omdat de veelheid aan steps voor overlast zorgt gaat het Brussels Gewest een aantal ‘verboden zones’ instellen, onder meer rond de Grote Markt. Wanneer steps langer dan 24u in de verboden zone worden achtergelaten, mag de provider een boete verwachten. Het is aan de operatoren om te bepalen of ze die kosten doorrekenen aan de klant. De Voetgangersbeweging vindt het signaal dat wordt gegeven belangrijk maar heeft twijfels bij de effectiviteit ervan. “Zolang de eindgebruiker niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de hinder die hij veroorzaakt, blijft het probleem bestaan”, vreest de Voetgangersbeweging. “Bovendien is een gedoogperiode van vierentwintig uur veel te soepel. In die tijd worden de steps sowieso opgehaald voor een oplaadbeurt. Hoe efficiënt is zo’n verboden zone dan nog?”

Parijs hanteert strenge aanpak

Er zijn volgens de Voetgangersbeweging extra maatregelen nodig die de overlast op korte termijn kunnen beperken. “In de ‘verboden zones’ kunnen verzamelpunten of parkeerhavens worden aangeduid. Steps mogen enkel op die plekken worden achtergelaten zodat de rest van het openbaar domein vrij blijft. Steps die elders worden aangetroffen, moeten door de overheid in beslag kunnen worden genomen, net zoals in Parijs.”

In Brussel zouden zo’n vierduizend steps rondrijden. In Parijs zijn dat er twintigduizend. De Franse hoofdstad toont dat er strenge maatregelen mogelijk zijn: daar komt een snelheidslimiet van 8km/u in voetgangerszones en 20km/u erbuiten. Tom Dhollander: “In België werd in de recent vernieuwde wegcode de snelheidslimiet voor steps en hoverboards opgetrokken van 18 naar 25 km/u terwijl het aantal letselongevallen met steps blijft toenemen. Hoe krijg je zoiets uitgelegd?”

Reglementair kader noodzakelijk

De Voetgangersbeweging roept steden en gemeenten op om vooraf een reglementair kader op te stellen vooraleer operatoren een vergunning te geven. “We vinden het wenselijk dat een algemene reglementering voor deelsteps op de agenda van de volgende Vlaamse minister van mobiliteit komt”, zegt Tom Dhollander.

Fietsberaad ondersteunt de vraag van de Voetgangersbeweging en wil lokale besturen ervan bewust maken dat er inderdaad nadelen verbonden zijn aan deelmobiliteit ALS die mobiliteit niet goed geregeld is. Een kader zorgt voor een betere evaluatie en opvolging en maakt het ook mogelijk om lokaal op te treden. Dat geldt ook voor deelfietsen en daarom ontwikkelde Fietsberaad een kader hierrond, dat al door verschillende lokale besturen gebruikt werd. Lees het vergunningskader voor deelfietsen van Fietsberaad hier.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Beurs Bike Brussels groot succes

Nieuws

Winnaars Bike Brussels Awards 2019

Document

10 ontwerptips voor de gewone straat