Sint-Niklaas maakt fietsingangen in schoolomgevingen zichtbaar


Het stadsbestuur van Sint-Niklaas timmert verder aan de weg voor veilige schoolomgevingen en maakt op 30 locaties de toegang naar de fietsparking extra zichtbaar via grote stickers.

Symbool aan fietsparking

Omdat de scholenspits het drukste en meest chaotische verkeersmoment van de dag is, wil het stadsbestuur daar extra aandacht aan besteden. Ter hoogte van de fietsenstalling vertragen de fietsers en hinderen elkaar soms bij het afslaan. Aangezien dit meestal in het midden van de straat gebeurt, is het voor andere weggebruikers moeilijk in te schatten waarom de fietser daar precies manoeuvreert.

Daarom heeft het stadsbestuur een symbool ontwikkeld dat aangeeft waar de fietsparking zich in de school bevindt. Het fietsvriendelijke statuut van de school wordt op die manier extra in de aandacht geplaatst. Daarenboven helpt het om de fietsende scholieren wat wegwijs te maken.

In het voorjaar richtte de stad de vraag aan alle scholen om hierop in te tekenen. In het totaal plaatsten we 43 symbolen in 30 schoolomgevingen. Een aantal schoolomgevingen werd omwille van naderende werken nog niet aangepakt.

Acties uit schoolvervoerplan

Het creëren van veilige en leefbare schoolomgevingen is een belangrijk actiepunt binnen het beleidsdomein ‘mobiliteit’. Het stadsbestuur gaf in dat kader opdracht tot de opmaak van schoolvervoerplannen voor het basis- en kleuteronderwijs. Binnen dit kader engageert de stad zich om infrastructurele maatregelen te doen die schoolomgeving veiliger, leefbaarder en zichtbaarder maken.

De stad heeft de voorbije twee jaren al heel wat inspanningen gedaan om de schoolomgevingen letterlijk wat meer in de verf te zetten. In de lagere en kleuterscholen werden heel wat schoolingangen herkenbaar gemaakt door het aanbrengen van vierkante vlakken vergezeld van ‘school’ op de rijbaan. Bijkomend werd er extra accentverlichting geplaatst. Deze aanpassingen in het wegbeeld zorgt ervoor dat de automobilist in de schoolomgevingen extra attent is. De grote, opvallende stickers met ‘fietsinrit’, zijn een nieuwe actie in dat kader.

In een aantal schoolomgevingen werd nog een stapje verder gegaan. Met de hulp van de school werd het verkeerstatuut gedownsized. Zo zijn er een aantal fietsstraten aangelegd en tellen we al vijf schoolstraten op ons grondgebied.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

14.03.2022 // Webinar “Innovaties in fietsparkeren”

Nieuws

18.02.2022 // Webinar “Subsidies voor verkeersveilige schoolroutes en schoolomgevingen”

Nieuws

Sint-Niklaas weer wat meer fietsstad (Covid-19)