Nudging als basis voor gedragsverandering


Nudging is een Engelse term, dat zich het beste vertaalt als: een duwtje in de rug geven. Het  is een relatief modern besluitvormingsinitiatief dat werd ontworpen om een ​​vorm van gedragsverandering te introduceren zonder de keuzes van mensen te beperken of acties te bestraffen. Bovendien erkennen nudging-strategieën dat mensen verschillende attitudes, mogelijkheden of vaardigheden hebben, terwijl traditionele besluitvormingsprocessen soms geen rekening houden met de demografische diversiteit.

Klein, maar fijn

Mensen denken niet altijd rationeel, maar de keuzes die we maken als individuen, beïnvloeden wel onze steden. Kleine beslissingen, zoals het nemen van de fiets in plaats van de auto, zorgen, wanneer ze massaal worden genomen, voor een gezondere, gelukkigere en leefbaardere stad.

Enter nudging. Want stadsontwerp is vaak duur en tijdrovend en bij nudging zorgen kleine, soms tijdelijke, aanpassingen voor belangrijke gedragsverandering. Ze zijn ook een testcase voor grotere aanpassingen.

Pianotrap, 3D-zebrapad en verticale strepen

Nudging creëert verandering door te werken met menselijke gedragstendensen. Een populair voorbeeld is het plaatsen van een appel op ooghoogte om gezond eten te stimuleren, in plaats van junkfood te verbieden.

Om bijvoorbeeld mensen aan te moedigen de trap te gebruiken in plaats van de roltrap, veranderde ‘The Fun Theory’, een trap in Stockholm in pianotoetsen. Het resultaat was dat mensen nieuwsgierig en amusement op de ‘toetsen’ sprongen. De trappen, direct naast een roltrap, werden 66 procent meer gebruikt dan normaal, omdat mensen de tijd namen om een ​​deuntje te spelen.

In het kleine vissersdorpje in Ijsland werd een 3D-zebrapad geschilderd. Het innovatieve ontwerp geeft niet alleen voetgangers het gevoel in de lucht te vliegen, maar het schilderij trekt ook de aandacht van de bestuurders, die vertragen zodra ze de schijnbaar zwevende zebrastrepen ontdekken. Ook in Vlaanderen legt het AWV momenteel op drie plaatsen deze 3D-illusie aan om te onderzoeken of het de veiligheid van de voetgangers verhoogt.

In de UK werden straten strategisch aanpakt met stickers en verf. In bepaalde gebieden, waar de voet- en fietspaden naast elkaar lopen, geven verticale strepen de voetgangerszijde aan en de parallelle strepen de fietszijde. Een ander voorbeeld is het planten van bomen aan weerszijden van de weg, die geleidelijk dichter bij elkaar komen. Het wekt de illusie dat automobilisten sneller gaan dan in werkelijk wanneer ze het dorp naderen. Het aantal ongevallen werd met 20 procent verminderd.

Een kleine verandering, een wereld van verschil

Een aantal overtuigende bewijzen over hoe gedragsoverwegingen hebben bijgedragen aan het vormgeven van beleidsinitiatieven, zijn te vinden in de publicatie Gedragsinzichten toegepast op beleid: Overzicht in 32 Europese landen, een Science for Policy-rapport van de JRC Science Hub.

Nudging is een nuttige strategie om veranderingen in contextspecifiek gedrag teweeg te brengen. Het kan het ontwerp van initiatieven verbeteren en de acceptatie, effectiviteit en efficiëntie van beleidsinstrumenten en de snelheid van de uitvoering ervan verbeteren.

Nudging is een kosteneffectief hulpmiddel dat zich richt op automatisch en intuïtief gedrag.

Ten slotte is een van de wezenlijke elementen van nudging dat het werkt door de intuïtieve en onbedoelde processen van individuen te beïnvloeden en het publiek niet actief betrekt bij het debat. Dit houdt ook in dat dit een goede strategie kan zijn voor mensen die weinig betrokkenheid tonen. Er is bovendien een groeiende consensus dat de beste interventies diegenen zijn die proberen ook de gedachte te veranderen en niet alleen de context.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel uit de nieuwsbrief van EPOMM