Nieuwe, fietsvriendelijke mobiliteitsvisie voor Middenkempen

Negen gemeentebesturen ontwierpen samen met de provincie Antwerpen een eigen mobiliteitsvisie voor de regio Middenkempen. De gemeenten willen de verkeersdrukte in de filegevoelige regio verlichten door meer veilige fietsroutes en bussen die stoppen op de autostrade.

Grootste samenwerking = ambitieus actieplan

Na twee jaar studie en overleg lanceren de steden en gemeenten Geel, Herentals, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven een plan om de verkeersdruk in de filegevoelige regio op te lossen. Er wordt gekozen voor een resoluut andere aanpak waarbij fietsen centraal staat en vrachtverkeer uit de dorpskernen geweerd wordt.

Investeren in fietsroutes en fietsostrades

Er zullen bijkomende inspanningen geleverd worden om meer autoluwe fietsroutes te creëren waar het veilig is om te fietsen. Er moet worden ingezet op meer fietsverbindingen in autoluwe gebieden en het plan wil de auto’s van de sluipverkeerroutes halen door het aanleggen van tractorsluizen.

Tonnagebeperking en bushaltes op de autostrade

Naast meer aandacht voor fietsen, focust het plan ook op het beperken van vrachtverkeer, zodat de dorpskernen opnieuw leefbaar worden. Zo kunnen installaties van ANPR-camera’s zorgen voor een beperking van vrachtwagens tot 3,5 ton. Ook een betere ontsluiting van de bedrijven is een actiepunt.

Daarnaast willen de steden en gemeenten een beter aanbod van openbaar vervoer langs de snelwegen. Het op- en afstappen van de bus zou dan niet gebeuren aan een halte van een op- en afrittencomplex, maar via speciaal aangelegde haltes op de autosnelweg zelf. In Frankrijk zijn er zo al succesvolle voorbeelden gekend van bussen die stoppen aan de haltes langs de autostrade en waar de reizigers dan via een lift vanop de brug naar de halte kunnen gaan om de bus te nemen. Op deze manier zouden er op de E34 en E313 zes dubbelgelede bussen per uur rijden kunnen rijden, waardoor er tijdens de drukke ochtend en avondspits honderden auto’s van de baan worden gehaald.

In maart en april van dit jaar moeten de gemeenteraden en ook de provincieraad zich uitspreken over de studie, daarna ondertekenen alle partners een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf het najaar 2018 kunnen er concrete acties uit het plan worden uitgevoerd.

Nieuwe, fietsvriendelijke mobiliteitsvisie voor Middenkempen