Neem deel aan het Mobilidata-programma


Mobilidata heeft een reeks scherpe mobiliteitsdoelstellingen opgesteld, namelijk de verkeersveiligheid in Vlaanderen verbeteren, de bereikbaarheid en mobiliteit waarborgen, de leefbaarheid verhogen en tegelijkertijd de schade aan milieu en natuur terugdringen.

Intelligente verkeerslichten spelen een prominente rol in de doelen die ze willen verwezenlijken. Het gaat om een nieuwe generatie verkeerslichten die met andere verkeerslichten en met weggebruikers kan communiceren. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. Via de applicatie maak je jezelf automatisch kenbaar vanop afstand. Daardoor kan het licht sneller het verkeer beginnen afwegen en kijken wie er voorrang krijgt. Hulpdiensten krijgen altijd prioriteit over andere voertuigen. Voor de overige weggebruikers kan er per verkeerspunt een beslissing worden gemaakt wie voorrang krijgt. Dit noemen we een weging. Welk gewicht er aan de weggebruikers wordt toegekend, bepaalt de lokale wegbeheerder per kruispunt.

Agentschap Wegen en Verkeer stelt opdrachtcentrales ter beschikking om de procedure te vereenvoudigen om intelligente verkeerslichten aan te kopen. Samen met het Mobilidata-programma hebben ze de voorwaarden en functionaliteiten van intelligente verkeerslichten bepaald. Die voorwaarden en functionaliteiten zijn opgenomen in de opdrachtcentrales. Via daar kunnen steden en gemeenten hun eigen intelligente verkeerslichten bestellen. Wil je meer weten over die procedures? Surf naar wegenenverkeer.be en/of bekijk de brochure.

Ze doen ook graag een oproep naar de vervoersregio’s en de organisaties die daartoe behoren om input te leveren over de locaties voor de uitrol van de intelligente verkeerslichten: waar kan een intelligent verkeerslicht een oplossing betekenen om de verkeerssituatie te optimaliseren? Laat het weten: mobilidata@imec.be.

Meer weten over veiligheid en fietscomfort aan verkeerslichten? Dan kan hier.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Succesvol pilootproject in Gent: vierkant groen draagt bij aan verhoogde verkeersveiligheid

Rapport

Evaluatie pilootproject ‘24u Zone’

Nieuws

30 testgebruikers gezocht rond Antwerpen-Berchem