Meer dan 50 organisaties willen de ruimte veroveren voor meer groen en plaats om te fietsen


Het Netwerk Duurzame Mobiliteit lanceert een oproep aan de Vlaamse
bevolking om lokaal de ruimte te veroveren. Elke burger kan via www.veroverderuimte.be
een idee indienen over hoe zij de openbare ruimte in hun buurt graag ingericht zien.
Elke droom is welkom, van broodnodig tot ‘te zot voor woorden’.

Indienen kan tot eind juni. Daarna worden de voorstellen gebundeld per stad of
gemeente en in het najaar 2021 aan de lokale overheid bezorgd, samen met een
actieplan. Zo krijgen de lokale besturen waardevolle input, die aansluit bij hun
beleidsdoelstellingen, en worden zij ondersteund bij de uitwerking en realisatie van de
plannen.

De oproep vertrekt vanuit de brede alliantie Verover de Ruimte van onder meer
middenveldorganisaties, socioculturele verenigingen en betrokken ondernemingen, die
samen gaan voor groene, gezonde en ontspannende ruimte, die aanzet tot actieve
beweging en ontmoeting. Doel is een shift in de focus, met meer aandacht voor
stappers, trappers, openbaar vervoer en deelmobiliteit en minder voor individuele
wagens.

Bovendien wordt de oproep gekoppeld aan en gesteund door de Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: 17 doelstellingen die de wereld
zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te doen.

De ruimte veroveren, dat kunnen we enkel samen. Dank je om hier aan mee te werken!

16 Regionale Landschappen ● Arktos ● Autodelen.net ● Be Planet ● Beweging.net ● Boeren en Buren ● Bond Beter Leefmilieu ● BOS+ ● Cambio ● De Transformisten ● De Ambrassade ● Dégage! ● Ecolife ● Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ● Gents Milieufront ● Gezinsbond ● Goe Gespeeld!? ● High-Five ● Kind & Samenleving ● kwb ● Logo Gezondplus ● Logo Vlaanderen ● MINT ● Mobiel21 ● More Lion ● Mpact ● Muntuit ● Netwerk Duurzame Mobiliteit ● Netwerk Tegen Armoede ● Ouders van Verongelukte Kinderen ● Pasar ● Reset.Vlaanderen ● Springzaad ● Trage Wegen ● Vereniging Personen met een Handicap ● VIBE ● Vlaams Instituut Gezond Leven ● Vlaams Overleg Regionale Landschappen ● Vlaamse Sportfederatie ● Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen ● Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning ● We’re Smart World ● (niet exhaustieve lijst)