Limburg begroet fietsers met groen


In Limburg staat het licht al op groen bij aankomst van een fietser. Zo kunnen ze er in één vlotte beweging doorrijden.

Op de Nikelaan bevindt zich een fietsoversteekplaats van de fietssnelweg F5 Antwerpen-Hasselt waar de fietsers voorrang zullen krijgen op het gemotoriseerd verkeer op de gewestweg. Een optische camera detecteert de fietsers op voorhand, waardoor het licht voor hen al op groen staat wanneer ze het oversteekpunt bereiken.

De komende weken en maanden worden de instellingen nog verfijnd. Na evaluatie zal blijken of dergelijke oplossing vaker gebruikt kan worden bij oversteken van fietssnelwegen, bijvoorbeeld waar het niet mogelijk is fietstunnels of -bruggen aan te leggen.