Leuvenaars bedenken oplossingen voor lokale mobiliteit dankzij Telraam-data


200 Leuvenaars nemen deel aan het WeCount-project om met een Telraam gegevens te verzamelen over het verkeer in hun straat. Meer dan 20 tellers met een Telraam namen eind juni deel aan een data-workshop om hun verkeerstellingen te analyseren en interpreteren. De deelnemers selecteerden zelf 4 cases, o.a. de Grensstraat en de Burchtstraat om in detail te onderzoeken. Schepen van mobiliteit David Dessers was aanwezig en luisterde naar de voorstellen en conclusies van de data-analyses.

Na een uitgebreide meetperiode hebben alle Telramen in Leuven en deelgemeenten een enorme hoeveelheid data verzameld. Al die verkeerstellingen helpen om een objectief beeld te krijgen van het verkeer in en rond de stad. Het is met die schat aan informatie dat een twintigtal Leuvense tellers aan de slag ging tijdens een workshop in Hal 5.

De deelnemers selecteerden zelf 4 cases om verder te analyseren tijdens een interactieve data-analyseworkshop. Ze namen o.m. de werken in de Grensstraat en de impact op de omliggende straten in Kessel-Lo onder de loep. Aan de hand van de Telraam-gegevens konden ze de situatie voor en na de werken vergelijken. Een andere groep focuste op snelheidsmetingen met Telraam in Leuven, meer bepaald in de woonstraten. En ook de verkeersfilter in de Burchtstraat kwam aan bod.

“De Telramen brengen de impact van maatregelen zoals in de Burchtstraat of wegenwerken goed in kaart. Ze leveren een schat aan informatie op waarmee zowel beleidsmakers als inwoners problemen kunnen identificeren en oplossingen uitwerken”, vertelt Laurens Vander Kuylen van het WeCount-project. “We zien ook goed de invloed van schoolvakanties of variaties in de coronamaatregelen. De dataset van de Leuvense Telramen is ruim genoeg om representatieve analyses te kunnen maken.”

4 cases in detail geanalyseerd

De Van Monsstraat is een woon- en lusstraat in het centrum van Leuven. Uit de Telraam-data blijkt dat het er de hele dag druk is met gemiddeld 300 wagens per uur en uitschieters tot 350 in de avondspits. Zaterdag is de drukste dag van de week voor deze straat. De impact van de werken in de Vaartstraat of de zaterdagse verkeersvrije Bondgenotenlaan, zorgen volgens de metingen van Telraam duidelijk voor extra verkeer en bussen op deze drukke as. De situatie verbeteren is volgens de bewoners en Telraam-tellers niet gemakkelijk. Bewoners en de stad zijn in overleg en zoeken samen naar oplossingen.

Ook de Burchtstraat kwam aan bod. Dankzij de Telramen werd de impact van de verkeersfilter op de omliggende straten en in Wilsele-Dorp duidelijk. Uit de verkeerstellingen blijkt dat het verkeer in de Burchtstraat sinds de maatregel wel degelijk is afgenomen. Tegelijkertijd kende het verkeer in enkele omliggende straten een lichte stijging. Het blijft dus belangrijk om de resultaten van de Telramen in de ruime omgeving te blijven monitoren om te kijken hoe het verkeer zich hier in de toekomst zal gedragen.

In een andere case namen gingen de tellers met de snelheidsmetingen van Telraam aan de slag.  Een van de Leuvense Telraam-tellers maakte een analyse die doelbewust op een andere manier naar snelheidsoverschrijdingen kijkt. Om het gepercipieerde onveiligheidsgevoel beter weer te geven neemt hij een andere insteek. Namelijk: Wat is de kans dat je als weggebruiker in een bepaalde straat een snelheidsovertreder tegenkomt? Zo geven de cijfers meteen een heel andere kijk op de zaken.

Leuvens schepen voor mobiliteit David Dessers luisterde naar de voorstellen van de inwoners. “Deze tweehonderd Telramen leveren ons als stad een schat aan informatie op. Informatie die we gebruiken bij het nemen van allerhande mobiliteitsbeslissingen. Zo nemen we deze analyses zeker ook mee in onze mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten”, reageert de schepen. “We zijn als stad overigens blij dat zoveel Leuvenaars zich engageren om het verkeer in kaart te brengen en vervolgens samen na te denken over oplossingen. Dankzij Telraam worden inwoners betrokken bij onze plannen rond duurzame mobiliteit en de leefbare en verkeersveilige stad die we nastreven. Het is ook knap dat dit instrument, dat in Leuven ontwikkeld werd, stilaan Europa verovert.”

Over WeCount en Telraam

Het Europese WeCount-project startte begin 2020 in Leuven met 200 nieuwe Telramen. De bedoeling is om continue verkeerstellingen te houden in de 4 seizoenen. Dat gebeurt via een slimme sensor achter het raam waarmee burgers het dagelijkse verkeer in hun straat meten. Zo telt de sensor het aantal fietsers, voetgangers, zwaar verkeer en auto’s en meet het de snelheid van deze laatste.

De Telramen blijven hangen en zullen dus ook in de toekomst continu verkeersgegevens blijven verzamelen. De stad gebruikt die voor de monitoring van de mobiliteit. Maar ook iedereen die dat wil, kan het verkeer in zijn buurt monitoren en analyseren met de Telraam-gegevens die vrij beschikbaar zijn op www.telraam.net.