Klankbordsessie Coalitie van 30


In het kader van de Coalitie van 30 wordt op 7 februari de eerste klankbordsessie van 2023 georganiseerd, in Sint-Niklaas.

Draagvlak voor een zone 30 staat centraal in deze klankbordsessie. We verkennen en identificeren de procesfases, succesfactoren, mogelijke valkuilen en (onverwachte) hefbomen om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in het belang van een zone 30. Schepenen Carl Hanssens van Sint-Niklaas en Philip Roosen van Grimbergen brengen hun getuigenis. Hoe betrekken zij zoveel mogelijk stakeholders? Greet Indesteege, participatie-expert bij Levuur met heel wat ervaring in mobiliteitsdossiers, is ook van de partij. En jij?

Programma

08:45   Onthaal
09:30   Verwelkoming & stand van zaken Coalitie van 30
09:40   Wat is ‘draagvlak’ en wat is het niet? Probleemstelling en uitdagingen
10:15    Scholen en verkeersveiligheid als hefboom voor een zone 30
10:45    Pauze
11:00    Zone 30 dankzij de participatieve opmaak van het mobiliteitsplan
11:30    Discussie: draagvlak voor een zone 30 in je eigen gemeente
12:30    Conclusies en takeaways voor de toekomst
13:00    Broodjeslunch

Deze klankbordsessie wordt georganiseerd door VSV in samenwerking met VVSG, Fietsberaad Vlaanderen en de Coalitie van 30. Meer info en inschrijven

Lees hier het interview met o.a. Carl Hanssens voor ons Magazine Sterk Fietsberaad over 30 km/u in de bebouwde kom.