Geen verband tussen smartphonegebruik en verkeersongevallen bij jongeren

Er is geen verband tussen het gebruik van een smartphone en het aantal verkeersongevallen onder jongeren. Dat blijkt uit een studie van de Technische Universiteit Delft en Het Nederlandse instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Een internet-enquÍte verspreid onder 2249 fietsers in drie verschillende leeftijdsgroepen (16- 18, 30-40 en 65-70) onderzocht het verband tussen smartphonegebruik (bellen en naar muziek luisteren) en of dit gedrag de verkeersonveiligheid al dan niet verhoogt. Ook het wegvallen van geluid bij de stille elektrische auto werd onderzocht.

Hoewel er een negatief verband werd vastgesteld tussen de perceptie van verkeersgeluiden (die belangrijk zijn tijdens het fietsen) en smartphonegebruik, was er geen verband tussen de frequentie van het smartphonegebruik en de frequentie van verkeersongevallen bij jongeren. Volgens de onderzoekers compenseren die de risicoís van smartphonegebruik.

Geen verband tussen smartphonegebruik en verkeersongevallen bij jongeren