Fietsberaad ondertekent mee charter preventieplatform


Fietsberaad Vlaanderen ondertekende afgelopen weekend in Vorselaar het Charter van het Preventieplatform.

Daarmee wil Fietsberaad Vlaanderen aangeven dat een verkeersveilige én duurzame inrichting van onze publieke ruimte, waarin voetgangers en fietsers zich thuis voelen, een grote bijdrage levert aan de maatschappelijke gezondheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Onderzoek toonde aan dat elke gefietste kilometer voor de overheid ongeveer 0,40 € besparing betekent in de gezondheidsuitgaven. De berekening neemt zowel de opbrengsten door een betere fysieke en psychosociale gezondheid als de kosten die verband houden met fietsongevallen mee. Deze balans is dus overduidelijk positief. Fietsberaad Vlaanderen schreef een cahier waarin de berekening wordt verduidelijkt.

Een uitnodigende en verkeersveilige leefomgeving, ontworpen op basis van de kindnorm, die sturend is voor een hoger fietsaandeel in onze verplaatsingen, draagt dus ook bij aan het bereiken van de hogere gezondsheidsdoelstellingen.

Het Charter werd door Dr. Wouter Arrazola de Oñate voorgesteld, in aanwezigheid van Vlaams minister Wouter Beke, provinciegouverneur Cathy Berx en de kabinetschef van Federaal Minister Frank Vandenbroucke. Verschillende organisaties ondertekenden het charter, waaronder de VVSG, LOGO’s, VRP, ziekenfondsen enz.