Fiets ruim aanwezig in projecten Antwerpse ringzone

De Vlaamse Regering, de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen steken samen hun schouders onder een ambitieus project voor bereikbaarheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio. In totaal zijn er 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de ringzone geselecteerd, waarbij ook verschillende mobiliteitsinvesteringen, zoals de fietsinfrastructuur bovenop de nieuw aan te leggen groenbuffers, allerhande fietsverbindingen en fietsbruggen over de E17 én over de Schelde. In totaal zijn de projecten goed voor een investering van 1,25 miljard euro. De Stad Antwerpen en het Havenbedrijf leggen hiervoor 250 miljoen euro op tafel, de Vlaamse Regering staat in voor 1 miljard euro.

Wij zetten graag de fietsprojecten op een rijtje:

  • Stationsomgeving Luchtbal: fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar laten aansluiten om combimobiliteit te stimuleren.
  • Bermenlandschap Albertkanaal: verder inbedden ingesleufde R1, naast het Lobroekdok, met fietsverbindingen.
  • Longitudinaal Ringpark: inkapselen van Berchemse ringzone met een snoer van groene buffers en fietspaden.
  • Bermen van Knoop tot Lemanstraat: inkapselen ringzones in het zuiden van de stad en ter hoogte van Wilrijk met een snoer van groene buffers en fietspaden.
  • Park Knoop Zuid (gedeeltelijk): doortrekken fietsnetwerk.
  • Scheldebalkon: kaaizone inrichten als schakel voor zachte mobiliteit ter hoogte van de Kennedytunnel tussen de nieuwe bedrijvenzone Blue Gate, Nieuw Zuid en de kaaien.
  • Scheldebrug: investeren in de allereerste vaste oeververbinding over de Schelde voor de zachte weggebruiker.
  • Voltooien fietsnetwerk: fietsnetwerk op Linkeroever voltooien met een fietsbrug over de E17 en zo ook Burchtse Weel en Galgenweel verbinden.

Bovenop deze leefbaarheidsprojecten is er nog eens 10,5 miljoen euro voorzien voor verder studiewerk rond het verkeerskundig systeem op de zuidoostelijke ring, de tunnelveiligheid, multimodale knopen en overkappingskansen voor de volgende fasen.